Actuele docu­men­taire over de snelle veran­deringen in de Noord-Hollandse gemeente Langendijk. Het agrarische dorp Langendijk dreigt uit te groeien tot een anon­ieme groeige­meente. Voor veel dorpelingen gaan de ontwik­kelingen te vlug. Zij zijn bang voor grootscha­ligheid en verlies van iden­titeit. Vooral het recente voornemen van het gemeen­tebestuur om een omvan­grijke woon­wijk en een nieuw gemeen­te­huis te bouwen, stuit op weer­stand. De docu­men­taire schetst, zonder commen­taar en hoor­bare inter­viewer, een beeld van dit dorp­scon­flict. Vol vuur geven de opstandige Langendijkers lucht aan hun veront­waardiging en weerzin tegen buiten­staan­ders die naar hun mening de samen­horigheid zullen verstoren. Onder­tussen gaan burge­meester en wethouders door met de nieuw­bouw­plannen. Zij menen dat realiteit­szin en woning­bouw voor­rang moeten hebben boven behoudzucht.

Credits

Productiebedrijf
Qui Vive Videoprodukties
Omroep
TROS tv
Distributie
Argus Film Produktie bv

Titel: Geest uit de polder
Jaar: 1995
Duur : 52 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 1995

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte