Een gezin als microkosmos van Vlaan­deren. Op veer­tien­jarige leeftijd ontdekte de zwarte Neske Beks dat haar blanke pleeg­vader Vlaams Blok stemde. In de kleur­rijke fami­liekro­niek onder­zoekt de theater­maak­ster haar verleden en háár volk.

Terwijl de multi­cul­turele droom bij onze Zuider­buren defin­i­tief over lijkt en de vreemdelin­gen­haat toeneemt, blijft theater­maak­ster en schri­jf­ster Neske Beks in haar docu­men­tairede­buut haar Vlaamse volk en familie onver­min­derd trouw. Beks groeide in de jaren 1970 op in een klein stadje onder de rook van Antwerpen, in een warm arbei­der­s­gezin. Haar donkere huid­skleur maakte Beks tot buiten­beentje in het pleeggezin. In deze kleur­rijke fami­liekro­niek onder­zoekt ze hoe de idealen van toen plaats maakten voor de onder­buikgevoe­lens van extreem rechts. Ook in het eigen gezin, waarvan de helft een stem op Vlaams Belang uitbracht. De meest moeizame band heeft ze met haar vader, die toen Beks een puber was al de over­stap maakte naar het Vlaams Blok. Toch is Eigen volk beslist geen afrekening of karak­ter­moord, maar een persoon­lijke zoek­tocht naar de universele zaken die ons binden en uit elkaar drijven.

Credits

Uitvoerend Producent
Geluidsnabewerking
Sound Design
Productiebedrijf
Dieptescherpte
Omroep
VPRO TV

Titel: Eigen volk
Jaar: 2011
Duur : 1 uur, 12 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2011

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01