Inspir­erend portret over begees­terde meesterteler van historische groen­tege­wassen, die zijn levenswerk op de Oerakker’ niet lang geleden van de ene op de andere dag verliet — tot verbi­js­tering van de achterblijvers.
Een sterk verg­root zelf­mo­ordza­adje zweeft door het beeld, tegen een zwarte achter­grond. Het zaadje heeft zijn naam te danken aan de DNA-manip­u­latie waarmee het zichzelf verni­etigt na één keer bloeien. Was meesterteler Ruurd Walrecht niet zijn leven lang bezig geweest historische groen­tege­wassen voor uitsterven te behoeden, dan hadden wij geen weet meer gehad van dit zelf­mo­ordza­adje. En ook niet van eeuwige moes, een kool­soort die altijd bloeit. Walrecht heeft veertig jaar lang voor zijn Oerakker’ gestreden, maar onlangs heeft hij dit levenswerk van de ene op de andere dag verlaten om naar Zweden te emigr­eren, tot verbi­js­tering van de achterbli­jvers. Zij, die Walrechts idealen nog altijd koesteren, vertellen over de mythische teler en laten zich onder­tussen filmen tijdens hun onge­haaste, harmonieuze bestaan in de natuur als nomade of zoge­heten crofter (kleine boer). Walrecht zelf vertelt in voice-over over zijn werk en het levens­be­lang van de genetische rijkdom van de groen­tege­wassen voor toekom­stige voed­selvoor­raden. Met veel visuele aandacht voor de vergeten groenten.

Titel: Eeuwige moes
Jaar: 2008
Duur : 54 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2008

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01