Tele­visiedrama over reality-tv, gespeeld door zeven eindex­a­m­en­stu­denten van de Toneela­cad­emie Maas­tricht. Onder het motto je weet niet wat je ziet’ laat de film op real­is­tische wijze zien hoe, in de race om hoge kijk­ci­jfers, de grenzen van betamelijkheid voort­durend worden verlegd. Het komt steeds vaker voor dat in het kader van tele­visiepro­gram­ma’s op schaamteloze wijze wordt binnenge­drongen in privé-omstandigheden van personen die geloven dat tele­visie een wonder­middel is voor het oplossen van eigen of ander­mans prob­lemen. Vrijwel geen enkel onder­werp wordt nog geschuwd. De gewiekste program­ma­makers bereiken door­gaans hun doel. Of dit ook voor de deel­ne­mers geldt, blijft de vraag.

Credits

Productiebedrijf
Theorema Films
Omroep
KRO TV

Titel: Een schreeuw om hulp
Jaar: 1994
Duur : 42 minuten
Categorie: Kort Televisie Drama
Editie: NFF 1995

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01