Hartver­war­mende docu­men­taire over de tegen­draadse schri­jf­ster, illus­tra­trice en schilderes Char­lotte Mutsaers, schepper van een orig­inele kleur­rijke wereld vol koni­jnen, honden en komkommers.
Schri­jf­ster, illus­tra­trice en schilderes Char­lotte Mutsaers is even orig­i­neel, tegen­draads en kleur­rijk als haar werk. Ze heeft een wonder­lijke wereld geschapen waarin koni­jnen, honden en komkom­mers figur­eren. De veelvuldige gelauw­erde kunstenares heeft eerst lang les gegeven aan de Gerrit Rietveld Acad­emie, voor ze begon met schri­jven. Ze woont met haar partner Jan Fontijn en haar foxter­riër afwis­se­lend in Amsterdam, Oost­ende en Frankrijk. Daarover zegt ze: Omdat je het leven niet verlengen kan, denk ik dat ik het heb willen verbreden. In feite leven we nu drie levens tegelijk.’ Afgewis­seld met verschil­lende oude tv-inter­views — onder andere bij Adriaan van Dis, waar ze liet horen achteruit te kunnen zingen — vertelt Char­lotte Mutsaers over haar jeugd en het heden. Dieren blijken altijd een belan­grijke rol in haar leven te hebben gespeeld, zoals uit haar kleur­rijke schilder­ijen en barokke boeken blijkt en ze is een fanatiek stri­jder tegen dieren­leed. Ondanks deze ernst heeft ze altijd de lachers op haar hand.

Credits

Uitvoerend Producent
Scenario
Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
Viewpoint Productions
Omroep
NTR
Distributie
Illumina Films

Titel: De wereld van Charlotte Mutsaers
Jaar: 2010
Duur : 53 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte