Ga naar inhoud
Beschouwing van enkele mijlpalen uit de recente Nederlandse geschiedenis, waarbij de neiging tot ontkenning van humanitaire catastrofes en de verdringing van de schuldvraag aan de orde komen.
Voor de laatste parlementsverkiezingen eiste PvdA-leider Bos een onderzoek naar de Nederlandse participatie in de Irak-oorlog. Toen de PvdA in het kabinet kwam, verviel die eis. Welk mechanisme ligt hieraan ten grondslag? In het documentaire-essay belichten getuigen en deskundigen drie casussen uit de recente Nederlandse geschiedenis: de jodenvernietiging onder de Duitse bezetting, de koloniale oorlog in Nederlands-Indië en de rol van Dutchbat bij de massamoord van Srebrenica. Opmerkelijk is het spel met taal. Najaar 1942 sprak koningin Wilhelmina op radio Oranje van 'het stelselmatig uitroeien van onze Joodsche landgenoten' maar na de Tweede Wereldoorlog bleek niemand hiervan enig benul gehad te hebben. Toen kort daarop Nederlandse militairen talloze Indonesiërs over de kling joegen, heetten dit 'politionele acties'. In Srebrenica werd het woord 'evacuatie' verkozen boven 'deportatie'. Op elke ramp volgt een uitgebreid onderzoek, dat veilig in een la verdwijnt. Zo laten we onze grote ontsporingen uit het collectieve geweten verdwijnen.

Credits

Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
Kleine Beer Films bv
Omroep
Joodse Omroep
Distributie
Kleine Beer Films bv

Titel: De staat van ontkenning
Jaar: 2008
Duur : 59 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Competities: Gouden Kalf Competitie, Hoofdprogramma
Editie: NFF 2008

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.