Portret van een even bevlogen als bescheiden weten­schapper: de arche­oloog en Nean­derthaler-specialist Wil Roebroeks.
The more you know, the less you need is een gezegde onder de Aborig­i­nals en een credo van weten­schapper Wil Roebroeks. De arche­oloog, verant­wo­ordelijk onder andere voor de vondst van de eerste schede­loverbli­jf­selen van een Nean­derthaler op Neder­landse bodem, wordt gevolgd bij zijn werkza­amheden. Beelden van opgravingen in Enge­land, mijnen in Neder­land — waar Roebroeks als jongen al groef naar het verleden en waar zijn passie begon — en van de presen­tatie van de Nean­derthaler­schedel door toen­ma­lige minister Plas­terk. De arche­oloog is een groot voorvechter van de oermens, die volgens hem veel slimmer was dan alge­meen werd aangenomen. Roebroeks toont zich behalve een bevlogen, ook een bescheiden onder­zoeker, die filosofeert over de betrekke­lijkheid van zijn presta­ties: Ik ben goed voor tien centimeter op een boeken­plank’, met ogen­schi­jn­lijk bescheiden ambities: Ik zou nog graag een bezem willen vinden.’ Van zes- tot zeven­hon­derd­duizend jaar geleden, dat dan wel.

Credits

Uitvoerend Producent
Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
De Familie Film & TV
Omroep
Human TV
Distributie
De Familie Film & TV

Titel: De magie van wetenschap - The More You Know the Less You Need
Jaar: 2010
Duur : 40 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01