Wat beweegt bijbel­weten­schapper Ellen van Wolde? Ontroering en verbazing, alles willen zien en weten. Haar nieuwe vertaling van de eerste zin van Genesis was wereldnieuws.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Theologe Ellen van Wolde haalde in 2009 de wereld­pers door in haar inau­gurele rede een andere vertaling voor te stellen van die beroemde eerste zin van het boek Genesis. In het begin, toen God de hemel en de aarde scheidde’, moest het volgens haar zijn. Wat vervol­gens door jour­nal­isten geheel verkeerd werd geïn­ter­pre­teerd als ontken­ning van de schep­ping. Deze anek­dote is het uitgangspunt voor een portret van de onder­zoek­ster. John Appel wil weten wat haar beweegt, in de weten­schap en in het leven. Bijbel­studie is voor haar geen belegen materie. Ze voelt zich uitgedaagd, als een ontdekkingsreiziger. Onbe­vangen wil ze zijn. Ontroerd is ze als ze een merel hoort zingen, maar ook als ze plot­seling snapt hoe een Egyp­tische schri­jver lang geleden naar de wereld keek. Een wandeling in de sneeuw doet haar beseffen dat het, net als in de weten­schap, fijn kan zijn om te ploeteren. In Cambridge gaat ze haar vondst aan vakbroeders uitleggen. Span­nend. Onderdeel van een zeven­delige tele­visieserie over wetenschap.

Credits

Uitvoerend Producent
Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
De Familie Film & TV
Omroep
Human TV
Distributie
De Familie Film & TV

Titel: De magie van wetenschap - In den beginne
Jaar: 2010
Duur : 40 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01