Profs van weleer laten hun licht schi­jnen op de magie van de links­buiten voet­bal­speler. En wie was nou eigen­lijk Neder­lands beste? Onder­tussen blijken de oud-voet­ballers zelf ook nog bijzonder virtuoos.
Is de links­buiten een einzel­gänger, een excen­triekeling, een filosoof of de antichrist? In deze docu­men­taire wordt de magie van de links­buiten voet­bal­speler aan de orde gesteld. En wie was nou eigen­lijk Neder­lands beste? Verschil­lende bekende oud-voet­ballers laten hun licht schi­jnen over het fenomeen en op de mysterieuze Piet Keizer in het bijzonder. Keizer vormde samen met Johan Cruijff het zoge­naamde koningskoppel. Hij was de man die de schaar­be­weging tot in perfectie beheerste en volgens velen onterecht in Crui­jffs schaduw stond. Na het beëindigen van zijn carrière in 1974 verd­ween hij in de anon­imiteit. Hij zou nooit meer een bal aanraken. Gesteund door archief­beelden mijmeren de colle­ga’s van weleer over Keizers uitge­sproken speel­stijl en tech­niek. Onder­tussen blijken de mannen zelf ook nog behoor­lijk virtuoos. Hun analyses van typisch links­benig spel worden afgewis­seld met slow­mo­tion sequen­ties waarin ze het op een loopje zetten met de bal en schit­teren in behendigheid. De docu­men­taire is daarmee niet alleen een portret van de links­buiten maar ook een hommage aan de oud-prof op leeftijd.

Credits

Uitvoerend Producent
Production Design
Set geluid
Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
Kaap Holland Film B.V.
Omroep
KRO TV

Titel: De linksbuiten
Jaar: 2008
Duur : 35 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2008

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01