Docu­men­taire over een Aron Hakodesh, een heilige ark, in een Tran­syl­vanisch dorpje, die goedbe­doe­lende Neder­lan­ders naar Jeruzalem willen brengen. De dorps­be­woners denken daar opeens anders over.
De dans om de kast is een docu­men­taire over een Aron Hakodesh (Heilige Ark), een kast in een syna­goge die de wetstafelen bevat. Een groep chris­telijke hulpver­leners uit Arne­muiden vond de kast op de zolder van een kerk in Trans­syl­vanië. Samen met de Joods-ortho­doxe Amster­dammer Mottel Aronson stellen zij alles in het werk om het religieuze object daar weg te halen en een bestem­ming te geven in Jeruzalem. De plot­selinge belang­stelling voor hun’ kast maakt dat de inwoners van het Trans­syl­vaanse dorp het laatste overbli­jfsel van de eens levendige Joodse gemeen­schap niet zomaar kwijt willen. Vooral de dominee lijkt moeilijk afstand te kunnen doen van zijn plot­seling tot cultureel erfgoed bestem­pelde kast. Wat aanvanke­lijk begon als een goed bedoeld gebaar resul­teert in een jaren­lang slepende dans om de kast. Een dans waarbij de emoties soms hoog oplopen en zend­ingsi­jver, bureau­cratische compli­caties en economische belangen op een tragikomische wijze met elkaar verw­even raken.

Credits

Producent
Set geluid
Productiebedrijf
DNU Film
Omroep
NTR

Titel: De dans om de kast
Jaar: 1998
Duur : 55 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 1998

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01