In Neder­land, Spanje, Polen en Turkije gaat regis­seur Nouchka van Brakel op zoek naar de wortels van de The Virgin Mary-verering, die de laatste jaren een steeds grotere toevlucht neemt.
In deze docu­men­taire gaat regis­seur Nouchka van Brakel op zoek naar de wortels van de Maria-verering, die waarschi­jn­lijk dieper gaat dan het Chris­tendom’, aldus de voice-over in de intro­ductie. Wat is mythe en wat is werke­lijkheid? Voor wie heeft Maria een bijzon­dere betekenis? Wie vereren twintig miljoen pelgrims jaar­lijks in India? En vertonen de eigen­schappen van de Griekse godin Artemis niet opval­lend veel overeenkom­sten met die van Maria? In Neder­land, Spanje, Polen en Turkije vertellen onder andere een biss­chop, een Maria-vereer­ster, een soldaat en een moslima-theologe over hun beleving en kennis van Maria, moeder Gods, maar ook de vrouw van alle volk­eren, zwarte Madonna en beschermster van de vissers. In Neder­land komen enkele mirakels aan bod. In Spanje wordt Maria ritueel tot koningin van de hemel gekroond. De Poolse soldaat vertelt waarom hij soldaat wil worden. En volgens de over­lev­ering is Maria na de dood van haar zoon in Turkije op de Nagte­gaal­berg bij Efese gaan wonen.

Titel: Ave Maria - van dienstmaagd des Heren tot Koningin ...
Jaar: 2006
Duur : 1 uur, 10 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2006

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte