Milieuactivisten in het Duitse Ost-Friesland.
Anatopia is een bijzon­dere co-productie van zes film­makers, gespe­cialiseerd in verschil­lende disci­plines van het vak. Martijn Gerfin, Eugenie Jansen, Bert Oost­er­veld, Herbert Schw­ering, Mark Wessner en initi­atiefnemer Otto Schu­urman trokken naar het inmid­dels ontru­imde plaggen­hut­ten­dorp Anatopia in het Duitse Ost-Fries­land. Het daar gelegen uitgestrekte veenge­bied zou plaats moeten maken voor een test­baan voor auto’s, mili­taire voer­tu­igen en vracht­wa­gens. De lokale bewoners juichten de komst van Mercedes-Benz naar hun streek toe, maar de bewoners van Anatopia, actievo­erders en milieuactivisten uit de omgeving, protes­teerden met de bouw van hun dorp tegen de verni­etiging van een groot natuurgebied.

Titel: Anatopia
Jaar: 1997
Duur : 1 uur
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 1997

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte