Negen­delige docu­men­taire serie over de Neder­landse filmgeschiedenis vanaf 1945. Over de successen en teleurstellingen van film­makers en andere mensen uit het vak, de publieke belang­stelling en de pers, rijke­lijk geïl­lus­treerd met archief­beelden en filmfragmenten.
In navol­ging van de serie Alle­maal theater, op initi­atief van Joop van den Ende, verscheen de serie Alle­maal film. Negen docu­men­taires schetsen een beeld van de Neder­landse filmgeschiedenis, van 1945 tot nu, zoals de onder­titel aangeeft. De serie biedt een feest van herken­ning of een prachtige kennis­making met het nationale erfgoed. De serie volgt de successen en teleurstellingen van film­makers en andere mensen uit het vak, de publieke belang­stelling en de pers. Er is ruime aandacht voor legen­darische momenten en inter­es­sant archief­ma­te­riaal, rijke­lijk geïl­lus­treerd met film­frag­menten. Net als in Alle­maal theater is de presen­tatie in handen van Jeroen Krabbé, die de hele wereld over mocht vliegen om de film­mensen te inter­viewen die inmid­dels elders neergestreken zijn.

Titel: Allemaal film
Jaar: 2007
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2007

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte