Film in de Klas

Met het initi­atief Film in de Klas wordt het voor docenten mogelijk om zowel online als op school een film te zien in de klas en hierbij passende filme­d­u­catie aan te bieden voor leer­lingen van het primair en voort­gezet onder­wijs. De Neder­landse films zijn speciaal gese­lecteerd voor de verschil­lende leefti­jd­scat­e­gorieën en sluiten aan bij de belev­ingswereld van de leerlingen.

Werk­wijze

In de film­s­e­lectie zijn speelfilms als Toen Mijn Vader een Struik Werd, Patatje Oorlog, Kikker­dril en Nijntje de Film verte­gen­wo­ordigd. Ook zijn er vele korte films, jeugddoc­u­men­taires en animatiefilms uitgekozen die uitn­odigen tot verdieping over beeld­taal, narratief, filmische vormgeving en de context waarbinnen film gecreëerd en bekeken wordt. De films zijn te zien in de klas, maar ook geschikt voor online lessen. Hoe werkt het?

  • Ga naar schooltv​.nl/​f​i​l​m​-​i​n​-​d​e​-klas en kies een film uit die aansluit bij je leer­jaar en/​of vak;
  • Bekijk de film met je klas via de website van schooltv​.nl;
  • Staat er een blauw lesma­te­riaal-icoontje achter de film? Klik dan op de blauwe button lesma­te­riaal’ op de film­pagina. Je vindt de button recht­sonder de video­player van de film.
  • Projecteer de bijbe­horende filmles direct op je digi­bord of deel de les via je online lessoft­ware (bv. Microsoft Teams);
Hotel de grote L Filmstill

Schoolfilm van de maand

Hotel de grote L

De dertien­jarige Kos moet nadat zijn moeder overleden is en zijn vader in het zieken­huis beland, het fami­liehotel runnen met zijn drie zussen. Hij neemt de leiding, maar samen­werken met zijn zussen is moeilijk, hij begrijpt meisjes namelijk niet zo goed. En rond Isabel, van wie hij houdt, weet hij zich ook geen houding te geven.

Duur: 1:17:14 min

Basison­der­wijs

Educatie Film in de Klas groep 12 poesjes

Groep 1 – 2

Educatie Film in de Klas groep 3 4 kikkerdril

Groep 3 – 4

Educatie Film in de Klas groep 5 6 patatje oorlog

Groep 5 – 6

Educatie Film in de Klas groep 7 8 kopop

Groep 7 – 8

Voort­gezet Onderwijs

Educatie Film in de Klas VO 4e klas en hoger

4e klas en hoger

Cultu­ur­missie

De samen­werk­ende partijen NFF, NPO Start, Schooltv en het Netwerk Filme­d­u­catie haken met dit initi­atief aan op de ambities van Minister van Engelshoven om de toeganke­lijkheid van cultuur voor kinderen en jongeren te vergroten. De samen­werk­ende part­ners hebben deze visie omarmd en willen de Neder­landse audio­vi­suele cultuur een vaste plek geven in het primair en voort­gezet onder­wijs. Het doel van de samen­werking is scholieren in aanraking brengen met de Neder­landse film(cultuur) en een rol te spelen in het (leren) begri­jpen van beeld­taal, om zo context te bieden aan de groeiende en invloedrijke beeldcultuur.

Bunuel in the labyrinth of the turtles st 4 jpg sd high

Meer Filme­d­u­catie

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte