Ga naar inhoud

Lesmateriaal

Het NFF heeft een uitgebreid aanbod van lesmateriaal voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De lessen sluiten aan op hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs: thema’s en vakken, de leerprocessen van de leerlingen/studenten en de benodigde vaardigheden. Op deze pagina vind je het lesmateriaal per onderwijstype.

Basisonderwijs

Still Safiya de Movie Filmblok Familieverhalen

Familieverhalen

Groep 7-8

In dit filmblok staat het thema familie centraal. In Zomer zonder jou ontdekt Julie (10) dat ze niet het enige kind met gescheiden ouders is en in Safiya de Movie probeert Safiya een band met haar afwezige vader op te bouwen. Tijdens de bijbehorende les verkennen de leerlingen verschillende aspecten van familie, zoals met wie je samenwoont, diverse gezinssamenstellingen en hoe ieder gezin totaal anders is.

Still Dropje

Meer lesmateriaal voor basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Still Bulado Educatie2023

Buladó

Klas 1-2

Shabu (14) is een lieve, creatieve en street smart jongen uit Rotterdam-Zuid. Kan hij het goedmaken met zijn familie nadat hij oma’s auto in de prak heeft gereden? In de bijbehorende les onderzoeken leerlingen de kernboodschap van de film, wat hun mening hierover is én hoe zij zelf met de hedendaagse onderwerpen uit de film te maken krijgen.

Nieuw Licht het Rijksmuseum en de slavernij

Meer lesmateriaal voor voortgezet onderwijs

Mbo

Still El Houb 3

El Houb

Geschikt voor: burgerschap, maatschappijleer, levensbeschouwing

De Marokkaans-Nederlandse Karim neemt het thema ‘uit de kast komen’
heel letterlijk: hij besluit zijn ouders eindelijk de waarheid te vertellen over zijn liefdesleven, vanuit de gangkast van zijn ouderlijk huis. Het wordt het moeilijkste gesprek van zijn leven, ook omdat hij ondertussen nog worstelt met zelfacceptatie. Dit drama toont, zonder daarbij te veroordelen of te stigmatiseren, hoe complex het kan zijn om eerlijk over seksuele diversiteit te praten in een gezin waarin dat thema gevoelig ligt.

Yousef Bilal Wahibingesprekmet Chloe Tamarvan Waning credits Pupkin

Meer lesmateriaal voor mbo

Film in de Klas

Met het initiatief Film in de Klas wordt het voor docenten mogelijk om zowel online als op school een film te zien in de klas en hierbij passende filmeducatie aan te bieden voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. De Nederlandse films zijn speciaal geselecteerd voor de verschillende leeftijdscategorieën en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Uz MBEQ Bu Zm Yu Zmlvbm Et YX Bw Lm Nvb TQAYXR0 YW Nob W Vud H Mv NG Jk OWI5 M2 Et Ym Yy Mi00 Zj Fh L Tlj ZD It Yzll Zjkx Zjgz MTI3 Lmpw Zw

Schoolfilm van de Maand

Oorlogswinter

In april is Oorlogswinter Schoolfilm van de Maand. De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Terlouw, gaat over Michiel die in de ijskoude winter van 1944-1945 midden in de bittere realiteit van de Tweede Wereldoorlog staat. In de bijbehorende les, perfect om de thema's oorlog en vrijheid te bespreken in de aanloop naar 4 en 5 mei, geeft regisseur Martin Koolhoven de leerlingen verschillende opdrachten.

Film en les zijn geschikt voor groep 8 van het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.