Een docu­men­taire in twee delen over het maatschap­pelijke verzet van vrouwen in de jaren 30.
Een docu­men­taire in twee delen over het maatschap­pelijke verzet van vrouwen in de jaren 30. In deel 1 gaat het vooral over werk, werkom­standigheden, stakingen, de positie van vrouwen op de arbei­ds­markt en wat zij daartegen hebben onder­nomen. In deel 2 wordt speciaal aandacht besteed aan huiselijke omstandigheden, acties tegen steun- en loon­ver­laging en wat vrouwen hebben gedaan tegen het opkomend nation­al­isme. Benoeming van minder bekende feiten, door archief­ma­te­riaal afkom­stig uit privé-collecties.

Credits

Producent
Montage

Titel: Uit de schaduw van de mannen (deel 1 & 2)
Jaar: 1985
Duur : 1 uur, 53 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 1985

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte