Absur­dis­tisch, morbide drama over de door de dood geob­sedeerde Ian. Sinds het plot­selinge sterven van zijn vader kan hij geen normale gevoe­lens meer hebben voor mensen. Zijn vriendinnen zoekt hij op zelfmoordsites.


Absur­dis­tisch, morbide drama over de door de dood geob­sedeerde Ian. Sinds hij als jongetje werd gecon­fron­teerd met de plot­selinge dood van zijn vader, is het voor Ian onmo­gelijk normale gevoe­lens te hebben voor mensen. Zijn vriendinnen zoekt hij op zelf­mo­ord­sites. Pas wanneer deze leven­loos zijn, lukt het hem een normale relatie met ze te hebben, volgens de door zijn overleden moeder geschreven instruc­ties. Maar dat wordt anders door zijn ontmoeting met Naomi.

Titel: Love Eternal
Jaar: 2013
Duur : 1 uur, 34 minuten
Categorie: Speelfilm
Editie: NFF 2013

RomantiekInternationaalMisdaad

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01