Ook op hoge leeftijd is de expres­sion­is­tische schilder Jan Sier­huis nog vol levenslust en schep­pings­drang. Aan de hand van zijn zelf­portretten vertelt de in Amsterdam opge­groeide kunste­naar zijn verhaal. 
Fotograaf Marte Visser maakt haar regiede­buut met dit portret van de schilder Jan Sier­huis, die als een van de belan­grijkste Neder­landse expres­sion­isten wordt gezien. Aan de hand van zijn zelf­portretten, die elk een nieuw decen­nium inleiden, vertelt hij monter over zijn leven en zijn kunst, en geeft daarmee gelijk een inkijkje in de Neder­landse kunst­geschiedenis van de twintigste eeuw. Op hoge leeftijd is Jan nog vol levenslust en schep­pings­drang. Een echte kunste­naar krijg je volgens hem nooit kapot. Geluk is doen wat je zelf wilt.”

Titel: Jan Sierhuis zelfportret
Jaar: 2017
Duur : 1 uur, 21 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2018

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte