Een chro­nol­o­gische recon­structie, met inter­views met ex-leden en veel archief­ma­te­riaal, van de activiteiten van de Rode Jeugd/​Rode Hulp, die in de jaren zeventig in Neder­land bomaanslagen pleegde.
Waren de leden van de marx­is­tisch-lenin­is­tische Rode Jeugd, later Rode Hulp, terror­isten? Ex-lid Mirjam reageert lacherig, als ze haar (inmid­dels overleden) kameraad en echtgenoot Lucien van Hoesel op archief­beelden geweld­daden hoort accepteren. Regis­seur De Boer toont in een chro­nol­o­gische recon­structie met veel archief­ma­te­riaal de verharding van het klimaat in de jaren zeventig waarbij de Rode Jeugd overging tot bomaanslagen — waarbij nooit slachtof­fers vielen. De Boer laat ex-leden op de beelden reageren. Hij toont kran­te­nar­tikelen, propa­gan­da­ma­te­riaal en inter­viewop­namen met oprichter Willem Oskam en spreekt met medeo­prichter Joost van Steenis en andere ex-leden. Hij bezoekt het vroegere inter­na­tionale train­ingskamp van de Palesti­jnse terror­is­tenor­gan­isatie PFLP in Jemen samen met ex-RAF-lid Peter-Jürgen Boock, die daar met Rode Jeugd-leden trainde. De daaropvol­gende arrestatie en gevan­genis­straf in Israël van de jonge Lidwien Janssen luidde het zelfverkozen einde in van de Neder­landse beweging. Van Steenis nu: We dreigden de kant van de RAF op te gaan.’

Credits

Uitvoerend Producent
Productiebedrijf
Pieter van Huystee Film & TV
Omroep
IKON TV
Distributie
Pieter van Huystee Film & TV

Titel: De rode jaren
Jaar: 2005
Duur : 1 uur, 15 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2006

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01