Organ­isatie

De organ­isatie van Stichting Neder­lands Film Festival bestaat uit een vaste staf die in de aanloop naar het festival uitge­breid wordt met een groot aantal part­time medew­erkers, stagiairs en vrijwilligers.

Stichting Neder­lands Film Festival heeft een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht volgt de Gover­nance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, control­erende en advis­erende hoogste orgaan, richt zich op strate­gisch essen­tiële onder­w­erpen en concen­treert zich op de hoofdli­jnen. De werk­wijze van de Raad van Toezicht is vast­gelegd in een regle­ment. De Raad van Toezicht houdt op stim­ulerende en kritische wijze toezicht door op een actieve wijze te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de Directeur-bestu­urder, Silvia van der Heiden. De raad komt mini­maal vier keer per jaar bij elkaar.

In de Kring van Profes­sionals van het Neder­lands Film Festival zijn alle geledingen van de Neder­landse film‑, tele­visie- en inter­ac­tivew­ereld verte­gen­wo­ordigd. De kring komt tweemaal per jaar bijeen om het festival te advis­eren en evalueren.

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte