Disclaimer

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website filmfestival.nl en andere domeinen in eigendom van Stichting Nederlands Film Festival.

Eigendom

Alle teksten en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht. Voor foto’s van het Nederlands Film Festival (hierna; NFF) is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan de betreffende fotograaf, we verzoeken dan ook iedereen deze eigendomsrechten te respecteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Voor teksten van het NFF is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan NFF of zijn licentiegevers. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Onjuistheden

Hoewel deze website met zorg wordt samengesteld, kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is op het moment van aanbieden of raadplegen. NFF is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen op basis van handelen naar informatie die op deze website wordt getoond.

Hyperlinks

NFF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie die wordt aangeboden op websites van derden, waar op de website van NFF al dan niet door middel van hyperlinks naar verwezen wordt.

Kom je tekst en/of beeld tegen waar je graag gebruik van zou willen maken voor een bepaald doel, neem dan contact met ons op via publiciteit@filmfestival.nl. Mocht je van mening zijn dat je privacy onverhoopt geschonden wordt of dat er onjuiste informatie op onze website staat, neem dan eveneens contact op met publiciteit@filmfestival.nl.

NFF behoudt zicht het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.