Zeven scenar­ioschri­jvers door naar volgende fase van tweede editie van Vide­oland Academy

Voor de tweede editie van de Vide­oland Academy zijn deze week zeven schri­jvers gese­lecteerd die verder gaan naar de volgende fase. Het betreft zes ficti­eschri­jvers en één docu­men­taire­maker. De makers ontvangen verdere finan­ciële- en profes­sionele begelei­ding bij het schri­jven van hun scenario, worden gekop­peld aan een produ­cent met het uitein­delijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de part­ner­fes­ti­vals en bij Vide­oland. Afgelopen september werden voor de tweede editie van de Vide­oland Academy uit ruim 160 aanmeldingen twaalf talentvolle makers met hun fictie- en docu­men­taire projecten gese­lecteerd. Deze twaalf makers hebben afgelopen maanden hun plannen in de genres Modern Fantasy (fictie) en Familie (docu­men­taire) verder ontwikkeld onder begelei­ding van de Vide­oland Academy in samen­werking met Dr. Script, en door het volgen van diverse work­shops van professionals.  Antoinette Beumer, Hoofd Drama Vide­oland:
De Vide­oland Academy onder­scheidt zich door te focussen op genre­films. Nieuw talent krijgt de kans en vrijheid om hun vernieuwende, baan­brek­ende verhalen te realis­eren én vertonen. We zijn ook bij deze tweede lichting weer verrast met de diver­siteit aan inval­shoeken voor Modern Fantasy en Familie, de genres van deze editie. Het zijn alle­maal unieke verhalen die passen bij Vide­oland en we kijken uit om samen met de gese­lecteerde makers deze verhalen verder te ontwikkelen naar volwaardige films waarmee Neder­land kennis kan maken met het ongelofe­lijke talent dat ons land rijk is.”
De volgende makers en projecten gaan door in het Vide­oland Academy-traject: Fictie (Modern Fantasy)
 • Sarah Offringa en Sander van Dijk met DormisDormis is een psychol­o­gische thriller over een nuchtere man die incheckt in een slaap­kliniek, maar daar langzaam zijn grip op de realiteit verliest.
 • Sergej Groen­hart met Black girl magic
Black girl magic is een span­nend drama met horror-elementen over de vriend­schap tussen twee meisjes uit de Bijlmer, die op de proef wordt gesteld als ze zich inlaten met de Suri­naamse winticultuur. 
 • Pepijn van Weeren en Jörgen Scholtens met Fishzle Rizzle
Fishzle Rizzle is een absur­dis­tische tragikomedie over de leden van een meiden-popgroep uit de seven­ties die zich beraden op een come­back, waar­voor ze zich eerst moeten verzoenen met het derde lid van hun zang­groep; een zeemeermin uit het Markermeer. 
 • Inge Sonderen met Op tijd terug
Op tijd terug is een zwarte komedie over de zelfverk­laarde fuck up Olivia die ontdekt dat ze kan tijdreizen. Door het verleden te veran­deren wil ze haar grote liefde terug­winnen. Het tijdreizen veran­dert alles, maar niet hoe ze had gedacht. Docu­men­taire (Familie)
 • Marthe Naber Heuer met Koning DenizKoning Deniz is een docu­men­taire­serie over voor­malig straat­dealer en Lach­gaskoning’ Deniz Uresin die af wil van zijn slechte imago, zijn daden goed wil maken met zijn familie en rolmodel wil worden.
Vide­oland Academy #1: films in première op het NFF en IDFA 2021De eerste editie van Vide­oland Academy is ook nog in volle gang. De scenar­ioschri­jvers van de eerste drie Vide­oland Academy fictiefilms en de docu­men­taire­serie zijn gekop­peld aan produ­centen en gaan komende maanden in productie. De drie fictiefilms, allen in het genre Grounded Sci-Fi”, gaan naar verwachting in première op het Neder­lands Film Festival 2021: 
 • De Indringervan Jan Verdijk (produ­cent: Keplerfilm)
 • De Sterf­showvan Timo Otte­vanger, Edson Da Conce­icao, Paul de Vrijer en Wladimir van Heester (produ­cent: Umami Media)
 • Dagen dat ik je vergeet van Bodil Math­eeuwsen (produ­cent: Keplerfilm)
De eerste Vide­oland Academy docu­men­taire in het genre True Crime” gaat naar verwachting in première op het IDFA 2021: 
 • De Sneeuwmanvan Flynn von Kleist (produ­cent: Topkapi Nonfiction)Alle films zijn als Vide­oland Orig­i­nals in het najaar bij Vide­oland te zien. Komende maanden wordt er ook meer bekend over de cast en inhoud van de films.
Over Vide­oland AcademyVide­oland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de profes­sionele beroep­sprak­tijk waarin ook commer­ciële belangen een rol spelen. De Vide­oland Academy onder­scheidt zich door een markt te bieden aan genre gedreven films. Voor tenminste de drie jaar biedt Vide­oland Academy hier­voor een podium en onder­s­teunt nieuw talent op finan­cieel en inhoudelijk vlak. Vide­oland Academy wordt gesteund door het Neder­lands Film­fonds en is in samen­werking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige part­ners zijn Buma Cultuur en de Neder­landse Filmacad­emie. Iedere editie van Vide­oland Academy bestaat uit de volgende stappen: 
 • Nieuw film­talent kan zich aanmelden met filmideeën voor de thema’s van de desbe­tr­e­f­fend editie;
 • Uit alle aanmeldingen worden maxi­maal zes fictie projecten gekozen en drie docu­men­taire projecten voor uitwerking van de treatments;
 • De defin­i­tieve selectie wordt gemaakt waar maxi­maal drie fictie projecten en één docu­men­taire project onder­s­te­uning krijgen van Vide­oland Academy. Hierna gaan ze verder met het schri­jven van de scenario\‘s en worden ze gematcht aan een produ­cent met het uitein­delijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de part­ner­fes­ti­vals en bij Videoland’;
 • Inschri­jven voor Vide­oland Academy #3 kan vanaf eind september 2021.
Kijk voor meer infor­matie opwww​.vide​oland​.nl/​a​c​ademyof volg Vide­oland Academy via Insta­gram:@Videoland.academy
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte