Ga naar inhoud

Fair Practice Code: Intentieverklaring audiovisuele sector gepubliceerd

In januari 2020 verscheen de 1.0 versie van de Intentieverklaring audiovisuele sector. De verklaring omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen en is opgesteld door een vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector. Zo wordt in de intentieverklaring een duidelijk kader geboden ten aanzien van professionele arbeidsverhoudingen en bijbehorende gedragingen. Hoewel er in de uitvoering rekening dient te worden gehouden met maatwerk, gezien de grote verscheidenheid in de sector.

Voor de huidige verklaring zijn dezelfde vijf kernwaarden gebruikt als in de Fair Practice Code, te weten solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Daarnaast is de intentieverklaring een aanvulling op de Fair Practice Code waarin de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie omschreven staat.

De Intentieverklaring richt zich op alle personen en organisaties die op professionele wijze betrokken zijn bij het creëren, produceren en distribueren van films, documentaires, series en andere audiovisuele producties (hierna: ‘producties’) – zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd. De gedragsregels en richtlijnen gelden voor alle stakeholders, werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, zelfstandige professionals, stagiairs en vrijwilligers; ook ondersteuners en bestuurders behoren tot de doelgroep. Hiervoor wordt de overkoepelende benaming ‘filmprofessionals’ gebruikt. Doel is om in gezamenlijkheid het vertrouwen te waarborgen dat noodzakelijk is voor een gezonde en toekomstbestendige sector.

Zo is het wenselijk dat organisaties in hun verantwoording verwijzen naar de Fair Practice Code en de Intentieverklaring, en daarbij uitleggen waarom ze wel of niet in staat waren bepaalde afspraken te waarborgen.

Het streven is dat deze versie van de Intentieverklaring via de verschillende verenigingen sectorbreed wordt geïmplementeerd. Indien nodig kunnen leden door hun vereniging aangesproken worden op de wijze waarop deze wordt toegepast dan wel toegelicht. De Intentieverklaring wordt uiterlijk in het najaar van 2021 geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Vragen en/of opmerkingen over deze intentieverklaring kunt u sturen naar intentieverklaring@daff.org. DAFF fungeert als aanspreekpunt en zal vragen en/of opmerkingen doorsturen naar de relevante partij(en).

Lees hier de volledige Intentieverklaring audiovisuele sector. Of ga hier direct door naar de Fair Practice Code.
Nog meer weten over de Fair Practice Code samen met collega\'s? Meld je dan aan voor NFF Extended: Fair Practice Code op 8 april.
ga terug