NFF Inter­ac­tive Inter­view: Beri Shal­mashi over BIG VILLAGE

BIG VILLAGE biedt de kans om in het totaal van de kaart geveegde hoofd­kwartier van een Iraans-Koerdische verzets­be­weging uit de jaren tachtig rond te dolen. Het bergdorp waar Beri Shal­mashi (die het werk samen met Lyan­gelo Vasquez regis­seerde) haar eerste leven­s­jaren door­bracht voordat het gezin naar Neder­land vluchtte, is in zijn gere­con­strueerde vorm gevuld met flarden en herin­ner­ingen van de dorps­be­woners van toen.

In een notendop BIG VILLAGE is een inter­ac­tieve docu­men­taire die je via een browser kunt bekijken, waarbij je belandt in een Google Earth-achtige omgeving. Het vertelt de oorsprong van mijn eigen verhaal, en legt uit waarom mijn ouders en ik destijds naar Neder­land kwamen. Ik was twee jaar oud, dus heb zelf nul komma nul herin­ner­ingen aan die plek, vandaar dat ik voor mezelf eens goed wilde uitzoeken hoe het erbij lag. Het is belan­grijk dat andere mensen het nu ook kunnen beleven, mede omdat er meer mensen zoals ik in Neder­land wonen en Neder­lands zijn. Het begrip inter­ac­tieve docu­men­taire roept wellicht de verwachting van veel video- en feit­en­ma­te­riaal op, maar dit is meer een zoek­tocht vol herin­ner­ingen.” Wat ervaart de bezoeker?Die krijgt een beeld van hoe het in die tijd en op die spec­i­fieke plaats ongeveer geweest moet zijn — via één-op-één-gesprekken met oogge­tu­igen die een inkijkje in hun werk- en woonomgeving geven. Omdat er weinig uit die tijd bewaard is gebleven, op wat vage video\‘s en foto\‘s na, kun je zeggen dat de plek zelf zo goed als verd­wenen is. Het is dus een recon­structie.” Wat zijn de inter­ac­tieve elementen?Het grap­pige is natu­urlijk dat élke vertelvorm in wezen inter­ac­tief is, want je commu­niceert altijd met een publiek. Ik vermoed dat de \‘interactive\’-stempel betekent dat het aandeel van het publiek tijdens deze ervaring groter is dan gebruike­lijk. Je kunt zelf bepalen welk pad je neemt, hoe lang en hoe uitge­breid je kijkt. Natu­urlijk hebben we als makers een ideale volgorde van scènes bedacht. We hebben er vijf jaar aan gewerkt, dus ik vind het \‘t leukst als je de hoof­droute neemt, omdat ik denk dat je dan echt geraakt wordt. Maar al neus je er maar heel even rond, dan krijg je toch een indruk van een wereld waarvan je daar­voor miss­chien niet eens wist dat het bestond. Dan ben ik al gelukkig.” Wat is een uniek element aan het werk?De gekozen vorm, omdat dat volgens ons de beste manier is om je mee te nemen door het verhaal. Deze vorm zit het dichtst op mijn beleving: het publiek door­loopt een zoek­tocht, net als ik tijdens de research. Het oorspronke­lijke idee was er ooit een podcast van te maken, daarna heb ik tegelijk­er­tijd een docu­men­taire, een roman en alles daar­tuss­enin over­wogen. Wat mooi is, is dat de hiaten in de herin­nering nu niet worden in- of opge­vuld met beeld — wat je bij een tradi­tionele docu­men­taire wel zou doen, maar wat niet eerlijk had gevoeld in deze recon­structie. Dan zou je valse herin­ner­ingen creëren, nu laat je nog wat over aan de verbeelding.” Waar ben je het meest trots op?Dat Gewredê — wat Koerdisch is voor big village — nu weer bestaat, en dat niemand het nog eens kan wegbom­barderen. Al wordt onze server gehackt, dan hebben we altijd nog een reservekopie. En nog een. Dit gaat nooit meer weg.” Naar welk ander genom­i­neerd inter­ac­tive werk ben jij het meest benieuwd? Ik denk #VERLOREN­JON­GEN­SZUL­LEN­WINNEN, ook omdat ik hun ontwik­kel­ing­sproces heb gevolgd, omdat we in hetzelfde subsi­di­etra­ject zaten. Ik ben nieuws­gierig hoe zij hun idee hebben vertaald naar een exposi­tieset­ting.” Meer over BIG VILLAGE
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01