De stand van het land aan de hand van toespraken en speeches op bruiloften, begrafenissen en bijeenkom­sten. Ondanks alle voor­spoed doemt een beeld op van een land in een staat van morele verwar­ring. Waar zijn we eigen­lijk bang voor?

Een portret van Neder­land aan de hand van toespraken op bruiloften, parti­jbi­jeenkom­sten, begrafenissen, open­bare mani­fes­ta­ties, poli­tieke bijeenkom­sten en protest­marsen. De docu­men­taire vangt de tijdgeest van nu en laat een Neder­land zien dat verdeeld is in allerlei clubjes en subcul­turen. Het is een land dat, ondanks al ons geluk, in angst en in morele verwar­ring verkeert. Maar waar zijn we eigen­lijk bang voor? Een calei­doscoop aan scènes confron­teert de kijker op onthut­sende en soms ontroerende wijze, met deze en andere vragen en morele kwesties. 

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Scenario
Sound Design
Geluidsnabewerking

Titel: Sprekend Nederland
Jaar: 2018
Duur : 1 uur, 22 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2019

Kunst & CultuurPolitiekMaatschappij

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01