Een jonge Hollandse acteur hijst zich in India in kolo­niaal kostuum voor een Bolly­wood­mu­sical. Buiten de filmset doet hij zijn uiterste best de ellende van de straatkinderen van Moembai te verlichten.
Moembai, voorheen Bombay — de taxi­chauf­feur hoeft de Neder­landse acteur Nick niet uit te leggen dat de produc­tiefste filmin­dus­trie ter wereld hier geves­tigd is. Nick speelt een rolletje in een nostal­gische Bolly­wood­mu­sical, verkleed in een kolo­niaal kostuum. Zijn houding buiten de filmset vertoont ook enige kolo­niale trekjes, zij het met de beste bedoelingen. Als een moderne Chris­tus­figuur wil hij zich opof­feren teneinde een aantal onverk­wikke­lijke sociale misstanden te bestri­jden, van kinder­ar­beid tot gearrangeerde huwelijken. Aange­spoord door de grote vragende ogen van een mysterieus straat­meisje onder­gaat Nick een meta­mor­fose en wil haar ellendige situ­atie verbeteren. Een andere drijfveer is de prob­lema­tische verhouding met zijn dementerende vader, die Nick met film­bood­schappen op de hoogte tracht te houden van zijn Indiase avon­turen. Ik wil dat je trots op me bent’, vertrouwt Nick zijn camera/​vader toe. Zal hij slagen in zijn missie?

Titel: Bollywood Hero
Jaar: 2009
Duur : 1 uur, 25 minuten
Categorie: Speelfilm
Editie: NFF 2009

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte