Platina Film voor DE BEEN­TJES VAN SINT-HILDEGARD

Meer dan 400.000 bezoekers hebben DE BEEN­TJES VAN SINT-HILDE­GARD, de komische dramafilm geregis­seerd door Johan Nijen­huis, in de bioscoop gezien. De film heeft daarmee afgelopen weekend de Platina Film-status behaald. Dins­da­gavond zijn hoof­drol­spelers Herman Finkers en Johanna ter Steege te gast bij Jinek om het succes te vieren. De Platina Film Award is een initi­atief van het Neder­lands Film Festival en het Neder­lands Film­fonds. Het is de tweede film in 2020 die de Platina Film Award ontvangt.

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor en reikt hem het glas aan. Daar­naast bepaalt ze zijn kleding, vriend­schappen, vakanties en al hun andere bezigheden. In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn huwelijk letter­lijk in een gesloten afdeling ziet veran­deren. Dochter Lies­beth zit met haar afgepaste en jalo­erse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In DE BEEN­TJES VAN SINT-HILDE­GARD nemen ze hun partner onder de loep en rijst de vraag: hoeveel liefde is te veel liefde? 
Platina Film
DE BEEN­TJES VAN SINT-HILDE­GARD is geregis­seerd door Johan Nijen­huis, naar een scenario van Herman Finkers. Johan Nijen­huis & Co is verant­wo­ordelijk voor de productie, in samen­werking met Omroep Max. De film is tot stand gekomen met steun van het Neder­lands Film­fonds, de Nether­lands Film Produc­tion Incen­tive en het CoBO Fonds. Naast de rol van scenar­ioschri­jver vervult Herman Finkers ook een hoof­drol in de film, samen met Johanna ter Steege, Leonie ter Braak, Ferdi Stofmeel en Daphne Bunskoek. September Film Distri­b­u­tion verzorgt de filmdis­trib­utie van DE BEEN­TJES VAN SINT-HILDE­GARD, die in release ging op 13 februari en momenteel in 155 bioscopen draait. De film behoudt al 4 weken lang de nummer‑1 positie. De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Neder­lands Film Festival en het Neder­lands Film­fonds toegekend wanneer er voor een Neder­landse film tijdens de roulatie respec­tievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoop­kaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Neder­landse docu­men­taires en per 2020 aan korte films die 10.000 bioscoop­be­zoekers hebben getrokken.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte