Ga naar inhoud

Culturele ANBI

Het NFF is een door de Belastingdienst erkende Culturele ANBI. In het kader van de ANBI regelgeving publiceert het NFF de onderstaande gegevens.

Stichting Nederlands Film Festival

Postadres:
Postbus 1581
3500 BN Utrecht

Bezoekadres:
Vinkenburgstraat 19 bis
3512 AA Utrecht

RSIN/fiscaal nummer: 58.31.921

Missie

Het Nederlands Film Festival (NFF) viert de prestaties, bevraagt de feiten en verbindt de Nederlandse film en zijn makers met publiek en samenleving. Het festival fungeert zo als graadmeter en aanjager van de nationale film en beeldcultuur.

Visie

NFF functioneert als ontmoetingsplaats, verbinder en incubator. Leidraad vormt de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de Nederlandse film en zijn kracht om de werkelijkheid te verdichten en herkenbaar boven het alledaagse uit te tillen. Daarmee reiken makers ons handvatten aan om elkaar en de wereld om ons heen te begrijpen. NFF ziet de Nederlandse film als een reflectie van de samenleving en tijdsgeest én als cultuuruiting die beïnvloedt, vormt en gidst. Het festival opereert bewust in het spanningsveld tussen artistiek en commercieel, populair en elitair, vertrouwd en avontuurlijk, verleden en heden, lokaal en internationaal.

NFF is zo hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de Nederlandse film en beeldcultuur; van speelfilms, documentaires en animatie films tot innovatieve mediaproducties en series. Voor de vakwereld is NFF hét allesomvattende platform voor kennisuitwisseling en verdieping. NFF trapt de tijd op zijn staart door een onconventionele en vernieuwende aanpak in de samenstelling van het programma. Als aanjager van vernieuwing legt NFF artistieke ontwikkelingen in de kunst van het bewegend beeld bloot en smeedt nieuwe verbindingen met andere kunstdisciplines, domeinen en maatschappelijke thema’s. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht op de Nederlandse film in het internationale audiovisuele landschap. Interactie staat voor NFF centraal: tussen professionals onderling en tussen professionals en publiek.

Ons beleid concentreert zich op vier kerndoelen:

 • Promotie van de Nederlandse film en beeldcultuur om de zichtbaarheid van films van eigen bodem te vergroten;
 • Platform van en voor de sector voor reflectie, kennisuitwisseling en
  verdieping;
 • Talentontwikkeling als continu proces, waarbij het vakmanschap en talent
  van elke schakel in het maakproces telt;
 • Educatie en participatie in schoolverband, tijdens de opleiding en
  daarbuiten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan, richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht door op een actieve wijze te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de Directeur-bestuurder, Silvia van der Heiden. De raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

De Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Film Festival bestaat uit:

 • Ruurd Bierman (voorzitter)
 • Julius Ponten
 • Cristian Bout
 • Meral Uslu
 • Laurette Schillings
 • Michael de Kruijf

De Raad van Toezicht van NFF ontvangt geen vergoeding. Voor directie en vaste medewerkers heeft NFF een eigen salarishuis. Het NFF heeft 2 topfunctionarissen in dienst (Algemeen Directeur en Zakelijk Directeur). Dit salaris wordt jaarlijks getoetst aan de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Het rooster van aan- en aftreden van de Raad van Toezichtleden en een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de bestuurder zijn hier te vinden.

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 is hier te vinden.

Jaarrekening

Een samenvatting van de jaarrekening over 2022 is hier te vinden.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI van 2022 is hier te vinden.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

NFF Thuis foto Momenttom

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.