Meld je bioscoop of filmthe­ater nu aan voor NFF-premières

Afgelopen jaar organ­iseerde NFF voor het eerst tijdens het festival premières door het hele land, in samen­werking met meer dan 100 bioscopen en filmthe­aters. Daar­door konden film­liefheb­bers vanuit heel Neder­land in hun eigen bioscoop exclusieve NFF premières bezoeken. Dit jaar willen we een nóg groter podium bieden aan nieuwe Neder­landse films en deze toeganke­lijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. We bouwen graag voort op de ervaringen van vorig jaar. Ook als we niet beperkt worden door COVID 19-maatregelen bieden de landelijke premières immers geweldige mogelijkheden om de Neder­landse film een zo groot mogelijk podium te bieden. Dagelijks presen­teren we simul­taan aan de première in Utrecht, dezelfde film in zoveel mogelijk zalen verspreid over Neder­land. Wat gaan we doen? We vertonen zeven dagen lang, van vrijdag 24 tot en met donderdag 30 september, premières door het hele land. De open­ingsavond op vrijdag 24 september vormt de aftrap van de reeks landelijke premières. Wij zijn blij dat we het festival openen met de ontroerende film MIJN VADER IS EEN VLIEG­TUIG, een regie van Antoinette Beumer. In de daarop volgende dagen (25, 26, 27, 28, 29 en 30 september) volgt bijna elke avond een nieuwe première. Het tijd­stip van de NFF publiek­spremières in het land kan per zaal verschillen, maar is in ieder geval op dezelfde avond of middag als de première met cast en crew in Utrecht. De films worden voorzien van NFF-omli­jsting en de reeks wordt gepro­moot via de NFF-kanalen en netwerk. Line-up MIJN VADER IS EEN VLIEG­TUIG speelfilm 92 minuten (24 september, avond) September Film THE PHOTO­GRAPH docu­men­taire 99 minuten (25 september, middag) Amstelfilm DO NOT HESI­TATE speelfilm 91 minuten ( 25 september, avond) September Film THE SPEC­TAC­ULAR dramaserie 4x 50 minuten (26 september, ochtend/​middag/​avond i.v.m. vierdelige serie) VPRO (R)EVOLUTIE speelfilm 83 minuten (27 september, avond) Gusto Enter­tain­ment DRIJFZAND speelfilm 116 minuten (29 september, avond) Vedette NR. 10 speelfilm 97 minuten (30 september, avond) Cinéart We vragen je om de program­mering in te vullen op dit formulier Formulier invullen De dead­line van dit formulier is 23 augustus. Het tijd­stip van de NFF Festi­val­premières in het land kan per zaal verschillen, maar is in ieder geval op dezelfde avond of middag als de première met cast en crew in Utrecht. Wanneer er meerdere bioscopen en filmthe­aters in dezelfde stad deel­nemen, vragen wij zo veel mogelijk te variëren in aanvangsti­jden. We vragen om alle premières in het avond­slot (vanaf 18.00 uur) te program­meren, m.u.v. The Photo­graph en The Spec­tac­ular. Deze graag in het middagslot (vanaf einde ochtend) program­meren. Net als de première in Utrecht worden de premièrevoorstellingen die parallel in het land worden vertoond, voorzien van omli­jsting. Alle premières in het land beginnen met een korte sferische intro­film, die start met de festi­val­trailer inclusief part­nerreel van het NFF en een intro­ductie met de cast & crew van de betr­e­f­fende première. De DCP van de film wordt door de distrib­u­teur in principe via Gofilex aangeleverd. NFF levert de intro­film met cast & crew via Gofilex. De distrib­u­teurs zullen ook contact opnemen met de zalen voor de aanlev­ering en boeking. Marketing In aanloop naar het festival zorgt het NFF naast de festi­val­brede commer­cial voor een aparte trailer met de line-up van de landelijke NFF premières. Deze wordt vertoond als onderdeel van de NFF commer­cial vanaf begin september, via Jean Mineur. Ook worden onder meer de NFF Program­makrant, social media, de website, nieuws­brief, mail­ings en de NFF-Volk­skrant­bi­jlage­spe­cial ingezet om de festi­val­premières aan te jagen. Artwork wordt eind augustus beschik­baar gesteld via een gedeelde Google Drive map. De persafdeling van het NFF zet zich natu­urlijk ook richting de pers tot het uiterste in om de films die vertoond worden door het hele land onder de aandacht te brengen. Begin september wordt een geza­men­lijke kick-off van de marketing van de NFF Festi­val­premières gepland vanuit NFF, met onder meer infor­matie over de films en het beschik­bare artwork. Kaartverkoop Evenals vorig jaar trekken we ook wat betreft de opbreng­sten graag samen op. Opbreng­sten van en bezoekers aan de landelijke premières willen wij wederom via Maccsbox registr­eren en kaarten via de zalen zelf laten (voor)verkopen. De dead­line voor de kaartverkoop is 30 augustus. Op de website van het NFF wordt vanaf de eerste week van september doorgelinkt naar de kaartverkoop van de indi­viduele filmthe­aters en bioscopen, vanaf de land­ingspagina per première. Het is daarom van belang dat de program­mering live staat op jullie eigen website vanaf eind augustus. Er wordt een vaste tick­et­prijs van 11 euro gehanteerd. Reguliere kort­ingspassen zoals Cineville die geldig zijn in de deel­ne­mende bioscopen en filmthe­aters worden gehanteerd en op de gebruike­lijke manier verrekend. Ons primaire streven is dat het publiek zich welkom en betrokken voelt. Voor vragen, stuur een mail naar chabelle@​filmfestival.​nl. We kijken uit naar jullie reactie!
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte