Drie vrienden zijn op naar kerst­bomen voor de jaar­lijkse kerst­boomver­branding in Amsterdam-Noord. Ze raken gefrus­treerd doordat dit niet lukt, maar ook omdat ze geheimen voor elkaar blijken te hebben.
Mark, Ismail en Johan zijn op zoek naar kerst­bomen voor de jaar­lijkse kerst­boomver­branding in Amsterdam-Noord. Door een opeen­stapeling van pech, misver­standen en toeval­ligheden raken ze steeds meer gefrus­treerd. Ze voelen zich belache­lijk gemaakt door een oudere vrouw op wier kerst­boom ze azen en ze worden op hun nummer gezet door een groep oudere jongens. Belan­grijker nog, is het feit dat de vrienden geheimen voor elkaar blijken te hebben waar­door hun vriend­schap onder druk komt te staan. Deze sociaal-real­is­tische film vertelt van binnenuit hoe het mogelijk is dat drie gewone jongens door een gevoel van misken­ning, een opeen­stapeling van frus­traties en een over­dreven loyaliteit naar elkaar, uitein­delijk komen tot een fatale geweldsactie.

Credits

Production Design
Set geluid
Sound Design
Productiebedrijf
Motel Films
Omroep
NTR
VARA TV
VPRO TV

Titel: One Night Stand II - Afdwalen
Jaar: 2006
Duur : 40 minuten
Categorie: Kort Televisie Drama
Editie: NFF 2006

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01