Docu­men­taire recon­strueert het leven van de joodse Eli Wein­berg (1908−1982) die zijn geboorte­land Letland in 1929 ontvluchtte om te ontkomen aan het anti­semitisme en het opkomende fascisme en in Zuid-Afrika aange­land weer gecon­fron­teerd werd met rassenongelijkheid.
De joodse revo­lu­tionair Eli Wein­berg (1908−1982) ontvluchtte zijn geboorte­land Letland in 1929 om te ontkomen aan het anti­semitisme en het opkomende fascisme. Eenmaal in Zuid-Afrika aange­land ontmoet Wein­berg weer rassenon­gelijkheid. Zij het dat het racisme ditmaal niet in de eerste plaats tegen de joodse minder­heid is gericht, maar tegen de zwarte meerder­heid’, zoals de voice-over het stelt. De film­maker huurt het vroegere huis van Wein­berg om vandaaruit diens leven en drijfv­eren te recon­strueren. Wein­berg gebruikte zijn camou­flage als gevierde society-fotograaf in een blanke buiten­wijk handig om via de achter­deur te stri­jden tegen de apartheid. Veel foto’s van bijvoor­beeld Nelson Mandela, die tijdens diens gevan­gen­schap 27 jaar lang werden afge­drukt op posters en dergelijke, zijn van de hand van Eli Wein­berg. Mandela komt aan het woord in de film, evenals nabestaanden, medestri­jders en oud-activisten.

Titel: De donkere kamer van Eli Weinberg
Jaar: 2004
Duur : 52 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2004

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte