Nomi­naties NFF Talent Awards voor Debuut- en Studen­ten­com­petitie bekend

Het Neder­lands Film Festival (NFF) maakt de genom­i­neerden van de NFF Debuut- en Studen­ten­com­petitie bekend. Voor de NFF Debu­ut­com­petitie zijn vijf begin­nende regisseurs(duo’s) genom­i­neerd van de 83 inzendingen. Vanwege de hoge kwaliteit heeft de jury besloten om in plaats van de gebruike­lijke drie maar liefst 5 nomi­naties te geven. Zij maken kans op de Film­prijs van de Stad Utrecht, mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht. Voor de NFF Studen­ten­com­petitie, bestaande uit veertig films en drie instal­laties, zijn drie genom­i­neerden gese­lecteerd per award. De zojuist afges­tudeerden aan de verschil­lende Neder­landse film- en kunsta­cad­e­mies maken kans op respec­tievelijk de Pathé Tuschinski Award (beste film), de Fentener van Vlissingen Fonds Award (beste crewlid) en Film­pro­du­centen Neder­land Award (beste produ­cent). De uitreiking van de NFF Talent Awards, gepre­sen­teerd door Geza Weisz, vindt plaats in de Stadss­chouw­burg Utrecht op 1 oktober tijdens het Neder­lands Film Festival.  Met de NFF Talent Awards wil het NFF graag bijdragen aan de begin­nende carrières van de nieuwste lichting makers, waaronder afges­tudeerden van verschil­lende Neder­landse film- en kunsta­cad­e­mies. Met het vertonen van hun eindex­amen- of debu­utwerk op het Neder­lands Film Festival, kunnen zowel het publiek als hun toekom­stige collega’s kennis­maken met hun werk. Nomi­naties NFF Debuutcompetitie Nomi­naties NFF Studen­ten­com­petitie Beste film — Pathé Tuschinski Award  Beste crewlid – Fentener van Vlissingen Fonds Award Beste producent(duo) — Film­pro­du­centen Neder­land Award 
  • Coen Balkestein
  • Thijme Grol
  • Blanc Film: Thomas Mata­heru en Jolijn van Rinsum
Jury’s De jury’s van de NFF Talent Awards bestaan uit de driekop­pige NFF Debu­ut­com­petitie-jury: André van Duren, Hanna van Niekerk en Reber Dosky, de jury van de Tuschinski- en Fentener van Vlissingen Fonds Award uit Ruby Deelen, Bibi Fadlalla, Hanneke Niens en Bouwine Pool en juryleden Trent en Ineke Kanters voor de Film­pro­du­centen Neder­land Award. Alle gese­lecteerde produc­ties voor de NFF Debuut- en Studen­ten­com­petitie zijn tussen 27 september en 5 oktober op het Neder­lands Film Festival te zien. Voor meer infor­matie: Neder­lands Film Festival Diane Borst T: 030 – 2303800 E: publiciteit@​filmfestival.​nl
De genom­i­neerden zien op het grote doek tijdens NFF 2018?
Bekijk vertoningen NFF Studentencompetitie
Bekijk vertoningen NFF Debuutcompetitie
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte