Portret van de oncon­ven­tionele en omstreden Neder­landse componist Tristan Keuris, die de melodie in de heden­daagse klassieke muziek terugbracht.
De in 1996 overleden Tristan Keuris laat zich in deze docu­men­taire kennen als een oncon­ven­tionele componist van moderne klassieke muziek. Oncon­ven­tioneel vooral, omdat zijn stukken, waaronder Sinfonia, toeganke­lijker klinken dan die van zijn colle­ga’s. Inter­views met onder andere componist Leo Samama, collega Godert van Colmjon (waarmee Keuris een hoor­baar door de Beatles geïn­spireerde plaat opnam) en diri­gent Edo de Waart maken duidelijk dat Keuris’ muzikale aanpak niet altijd werd gewaardeerd. Hij werd geprezen omdat hij de melodie in de heden­daagse klassieke muziek heeft terugge­bracht.’ Behalve de inter­views met kenners, vrienden en betrokkenen, zijn er veel frag­menten van gesprekken met de meester zelf — met zijn kenmerk­ende nasale stemgeluid, opmerke­lijke haardos en laconieke houding: ik schrijf niet opzettelijk toeganke­lijk, het gaat vanzelf.’ Daar­naast is er veel muziek zoals uitvo­eringen door onder andere het befaamde Raschèr Saxo­phone Quartet, waar Keuris speciaal werken voor schreef.

Credits

Uitvoerend Producent
Scenario
Set geluid
Geluidsnabewerking
Visual Effects
Montage

Titel: Tristan Keuris - Componist met de gouden handjes
Jaar: 2010
Duur : 53 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte