Ga naar inhoud
Still

Een beter leven

Regie: Karin Junger
Twee generaties Marokkaanse immigranten in gesprek. Vaders vertellen hun zoons over hoe zij naar Nederland kwamen en de offers die ze brachten. De zoons spreken over de sporen die dit bij hen naliet.
Marokkaanse vaders vertellen hun zonen hoe en waarom ze naar Nederland kwamen. Van de eerste keuring ('het was als een veemarkt') tot de meer of minder succesvolle opname in deze maatschappij. Twee vaders uit de eerste generatie Marokkaanse immigranten die aan het woord komen, vertellen eenzelfde verhaal. 'Toen ik klein was,' prenten ze hun zonen in, 'had ik maar één broek en één overhemd.' De twee mannen verschillen veel van elkaar - de één vertelt nuchter, in het Marokkaans; de ander emotioneel, in het Nederlands - maar beiden spreken openhartig over hun keuze om naar Nederland te komen. De veelal in Nederland opgegroeide zoons kwamen in vergelijking met hun vaders weinig tekort, maar de migratie liet ook bij hun diepe sporen na. Ze horen van de offers die hun vaders hebben gemaakt voor een beter leven - voor zichzelf, maar vooral voor hun nakomelingen. Het respect dat zij ondanks vaak problematische relaties voor hun vaders hebben, wordt geuit in de rap die een van hen opneemt met rapper Salah Edin.
Titel: Een beter leven
Jaar: 2008
Duur : 1 uur, 20 minuten
Soort: Lange Documentaire
Editie: NFF 2009
Hoofdprogramma

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.