Na een brand in een Amster­damse opslag­plaats zijn de persoon­lijke eigen­dommen voor altijd verloren, maar de herin­ner­ingen laten zich niet zomaar uitwissen. Ontroerende docu­men­taire over klein en groot verlies geeft de spullen een tweede leven.
Op 26 november 2009 brandde een opsla­gloods in Amsterdam-Noord tot de grond toe af. Daarmee gingen de persoon­lijke eigen­dommen van honderden huur­ders in rook op. Wat resteert zijn de herin­ner­ingen. John Appel zette een aantal gedupeerden voor een green screen en liet ze vertellen over dat wat voor altijd verloren ging: van huis­raad en een met veel pijn, moeite en geld gerestau­reerde oldtimer, tot een door U2 gesigneerde gitaar, historische gelu­id­sop­names en intieme aandenkens aan familie en kinder­tijd. Op de achter­grond zijn de verloren objecten nog eenmaal te zien, voordat ook daar de vlam­menzee ze nogmaals onher­roe­pelijk verteert en de regis­seur genade­loos toont hoe hij ze als stille getu­igen in de puin­resten aantrof. De ironie — maar zeker ook troost — schuilt in het feit dat de krachtige herin­ner­ingen de gemiste spullen een nieuw leven geven. Gemaakt in opdracht van het Neder­lands Insti­tuut voor Beeld en Geluid, als startschot voor de Dutch Docu­men­tary Collec­tion, dat hoogtepunten uit het oeuvre van Neder­landse docu­men­taire­makers in een dvd-box bundelt. 

Credits

Producent
Scenario
Set geluid
Geluidsnabewerking
Visual Effects

Titel: De as van Phoenix
Jaar: 2010
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte