Ga naar inhoud
20210926_NFF_PolitiekeWerk_Tom059.jpg

NFF Filmpolitieke Werklunch

Tijdens de NFF Filmpolitieke Werklunch gaan belangrijke pioniers uit de av-sector en de politiek met elkaar in gesprek over de stand van zaken in de Nederlandse av-sector.

Centraal tijdens de bijeenkomst staan de eindrapportage met bouwstenen voor een sectorplan én het langverwachte wetsvoorstel voor een investeringsplicht voor video-on-demand diensten. Beide zijn aangeboden met de Kamerbrief van 18 juli 2022 ‘’Kracht door Samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod’’.

In het eerste deel zoomen we in op de uitkomsten van een intensief traject dat het afgelopen jaar plaatsvond. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de productie- en exploitatieketen heeft als uitkomst daarvan vier bouwstenen uitgewerkt voor de duurzame versterking van de productie, pluriformiteit, kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse culturele av-producties en het borgen van een gezond ecosysteem in de av-sector. De eerste bouwsteen gaat in op het vergroten van de beschikbare capaciteit van talent en vakmanschap. De tweede en derde bouwstenen gaan in op het optimaliseren van het ontwikkelings- en productieproces en het verbeteren van de samenwerking tussen partijen in de keten. De vierde bouwsteen gaat in op het verbeteren van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele audiovisuele producties in binnen- en buitenland.

Hoe zorgen we dat de aangedragen oplossingsrichtingen daadwerkelijk gestalte krijgen? Welke onderdelen krijgen daarbij prioriteit? Wie pakt deze op en wat is daarvoor nodig?

In het tweede deel wordt stilgestaan bij het wetsvoorstel op basis waarvan video-on-demand diensten verplicht worden te investeren in Nederlandse culturele av-producties.

Welke randvoorwaarden en actuele inzichten zijn van belang om bij de behandeling in de Tweede Kamer mee te nemen? Hoe kunnen we de impact voor de onafhankelijke productie en een level playing field met het buitenland versterken?

Onder leiding van Aldith Hunkar gaan we hierover in gesprek met de sector, beleidsmakers en politici.

Dit programma is op uitnodiging.

Professionals AV-sector & Beleid