De nieuwste trailers

De nieuwste trailers van Neder­landse films, series en docu­men­taires bekijk je op deze pagina. Meer video’s zien? Abon­neer je op ons YouTube kanaal en blijf op de hoogte van de laatste Neder­landse producties!

De Oost st 6 jpg sd high 1920x1080

De Oost

Indonesië, 1946. Johan (Martijn Lake­meier) is een jonge Neder­landse soldaat die samen met ruim honderd­duizend anderen wordt uitge­zonden om orde op zaken te stellen in Neder­lands-Indië tijdens de onafhanke­lijkhei­d­soorlog. Gaan­deweg raakt Johan in de ban van de charis­ma­tische legerkapitein West­er­ling, bijge­naamd De Turk (Marwan Kenzari). Wanneer de oorlog escaleert en De Turk het verzet van de bevolking steeds genade­lozer neer­slaat, wordt de lijn tussen goed en kwaad voor Johan steeds vager.

Release­datum: 13 mei 2021

Bekijk trailer

De Slag Om De Schelde film

De Slag om de Schelde

November 44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tien­duizenden geal­lieerden en Duit­sers tegen elkaar. De wegen van een Neder­landse jongen die voor de Duit­sers vecht, een verd­waalde Engelse glid­er­pi­loot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden gecon­fron­teerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en ander­mans vrijheid.

Release­datum: 5 juni 2021

Bekijk trailer
DROPJE

Dropje woont in De Alleswinkel’; een winkel waar je álles kunt vinden wat je maar kunt bedenken. Doordat Dropje zo nieuws­gierig is, beleeft hij elke keer bijzon­dere dingen met de kinderen die langskomen. Alledaagse tafer­elen die voor ieder kind herken­baar zijn, worden met Dropje grootse avon­turen. Op zijn unieke, grap­pige en vaak onlo­gische manier weet hij hen steeds uit bizarre situ­aties te redden. Door de unieke combi­natie van poppenan­i­matie en live-action ontstaat een prachtige visuele wereld waar jonge kinderen zich volledig in kunnen verliezen.


Release­datum: 9 juni 2021

100UP

In 100UP ontmoet regis­seur Heddy Honig­mann een kleur­rijke verza­meling 100-plussers uit verschil­lende delen van de wereld. Ze hebben al meer dan een eeuw geleefd en waren getuige van grote historische gebeurtenissen, maar in plaats van in het verleden te blijven hangen, kijken ze vooruit. Met de klok die onver­bid­delijk door­tikt, houden deze honderd­jarigen vast aan het leven, stellen nieuwe doelen met een joie de vivre, en weigeren toe te geven aan het verval van hun lichamen. De tijd is zowel hun vijand als hun vriend. Ze hebben ziekten over­wonnen, part­ners verloren en sommigen over­leefden zelfs hun eigen kinderen. Toch zijn deze actieve, nieuws­gierige en creatieve 100-plussers verbaz­ing­wekkend goed in het starten van elke nieuwe dag.


Release­datum: 10 juni 2021

I DON’T WANNA DANCE

Joey (15) moet besluiten of hij uit de destruc­tieve dans met zijn moeder stapt of bij haar blijft, ten koste van zijn eigen geluk. Een waarge­beurd verhaal, verteld en gespeeld door de jongen die het meemaakte.


Release­datum: 10 juni 2021

SHADOW GAME

Shadow Game is een coming of age-verhaal, een avon­tu­urlijke reis door Europa met pubers als onze gidsen. In deze moza­ïekvertelling worden de ervaringen van jonge vluchtelingen samenges­meed tot een universeel verhaal. Zullen ze alle obstakels over­winnen en een nieuw thuis vinden? Drie jaar lang volgden regis­seurs Eefje Blankevoort en Els van Driel (De Deal) verschil­lende jongeren op hun tocht door Europa: van Grieken­land tot Servië en van Bosnië en Herze­govina tot Italië en Neder­land. De tieners doorkruisen besneeuwde land­schappen en mijnen­velden, en komen onderweg agressieve gren­spolitie tegen. Het bereiken van de eindbestem­ming is moeil­ijker dan ooit. Een deel van het mate­riaal is door de jongens zelf op hun tele­foon gefilmd.


Release­datum: 10 juni 2021

LOVE IN A BOTTLE

Liefde op het eerste gezicht bestaat. Soms kijken twee mensen elkaar aan en beseffen: dit is het. Zo ook bij Lucky (Hannah Hoek­stra) en Miles (James Krishna Floyd), ook al hebben ze elkaar slechts vluchtig op het vliegveld gezien. Allebei haastig onderweg naar huis, omdat de wereld opeens in de greep van Covid is. En zo zit Miles in Londen en Lucky in Amsterdam. Beiden opges­loten in hun eigen huis, ver weg van elkaar. Het enige dat ze zeker weten, is dat ze elkaar willen leren kennen en dat ze een paar ongesto­orde weken voor de boeg hebben om dat te doen. Hier begint hun liefdes­geschiedenis. Maar zou de relatie ook stand­houden als ze straks weer uit hun online bubbel kunnen stappen?


Release­datum: 24 juni 2021

ZWAAR VERLIEFD! 2

In de luchtige feel­go­od­film Zwaar Verliefd! 2 gaan Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) samen­wonen. De span­ning en romantiek maken plaats voor intimiteit, maar ook voor dagelijkse sleur en realiteit. Isa en Ruben zijn nog steeds dolver­liefd, maar hun verschil­lende achter­grond en inter­esses blijven hun liefde op de proef stellen. Wat als dan uit het niets de perfecte man voor Isa, dier­e­narts Hugo (Fred­erik Brom), zich aandient en Ruben een wel heel aantrekke­lijke timmerklus aange­boden krijgt?


Release­datum: 24 juni 2021

DE KAMELEON AAN DE KETTING

Dit keer krijgt de tweeling het wel erg zwaar als van rijk­swegen wordt besloten dat de Kameleon aan de ketting” moet. Immers, die prachtige en super­snelle boot van de broers draait op diesel en dat is verboden. Op hetzelfde moment worden er bij een Zorg­boerderij in de buurt van het dorp Lenten een groot aantal dode dieren aangetroffen; en een jongen met een verstandelijke beperking Nando die beweert dat hij de dader is. Daar geloven Hielke en Sietse hele­maal niets van… en samen met het punkmeisje Jossie zoeken ze naar de echte misdadigers.


Release­datum: 30 juni 2021

QUO VADIS, AIDA? (co-productie)

Quo Vadis, Aida? is een Bosnische speelfilm van Jasmila Žbanić (Grbavica, winnaar Gouden Beer) die een fictieve weer­gave geeft van de geno­cide in Srebrenica. Met onder anderen Raymond Thiry (Penoza) en Johan Helden­bergh (The Broken Circle Break­down) als Dutch­bat­ters. Aida (Jasna Đuričić) werkt in Srebrenica op de Neder­landse VN-basis als tolk in dienst van de Verenigde Naties. Samen met haar gezin en 20.000 andere Bosnische moslims zoekt zij een veilig onderkomen vanwege het oprukkende Bosnisch-Servische leger. De film toont de uren vooraf­gaand aan de drama­tische evac­u­atie van de vluchtelingen.


Release­datum: 1 juli 2021

DE NOG GROTERE SLIJMFILM

Slijm­cre­ator Indy (Bibi) moet voor een groot Slijm­gala een supertof nieuw slijm­re­cept verzinnen. Als ze bij het maken stiekem octo­pussenslijm toevoegt, ontstaan er magische kleuren. Dit is het beste slijm dat ze ooit heeft gemaakt! Maar als de jalo­erse slijm­cre­ator Benji (Matheu Hinzen) het recept weet te stelen, gaat alles mis. Lukt het Indy om Benji te stoppen en haar slijm­fans terug te winnen?


Release­datum: 7 juli 2021

MESKINA

Hoe ziet een modern sprookje eruit als de prins van zijn witte paard valt en de prinses er zelf op klimt? Wanneer je als vrouw de dertig aantikt, verwacht iedereen van alles en nog wat van je. Leyla heeft geen man, geen kind, geen duidelijk carrièrepad en wordt daarom bestem­peld als Meskina’; zieligerd. Ze probeert tussen de luidruchtige meningen om haar heen haar eigen stem te horen en erachter te komen wie ze is, wat ze wil en wat haar eigen­lijk gelukkig maakt. Tijdens deze zoek­tocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilar­ische en herken­bare situ­aties. Meskina is een spranke­lende moderne komedie over een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelf­sprek­end­heden die horen bij het ideaal­beeld van familie, liefde en werk. Meskina is de nieuwe bioscoop­film van de makers van de succesvolle theater­voorstelling Melk & Dadels met onder andere Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar, Soundos el Ahmadi en Bilal Wahib.


Release­datum: 22 juli 2021

LUIZEN­MOEDER — DE FILM

Hallo alle­maal, wat fijn dat je er weer bent … Juf Ank en de andere welbek­ende gezichten van basiss­chool De Klimop zijn terug in hun eerste bioscoop­film! Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is onder­bezetting, de corona-crisis heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onder­huidse span­ningen bovendrijven.


Release­datum: 28 juli 2021

HOOGTI­JDAGEN

De ideal­is­tische inten­ties waarmee vanaf het begin van de Russische revo­lutie het Kola schierei­land is ontgonnen hebben diepe sporen nage­laten, in het land­schap en in de geest van mensen. De film vertelt over de hoogti­jdagen van de oude, opti­mistische gener­aties en hun gefnuikte idealen; vertelt over een gebied dat zwaar te lijden heeft onder de mijn­bouwin­dus­trie en over een jonge gener­atie die vooral weg wil. In het verval vindt de film ook schoonheid en rela­tivering, en tekenen van veerkracht van gewone mensen.


Release­datum: 19 augustus 2021

DE VERO­ORDELING

Tele­visiejour­nalist Bas Haan (Fedja van Huêt) creëert zijn eigen monster wanneer hij in zijn onder­zoek naar de Deventer moordzaak steeds meer in het kamp wordt gezogen van degenen die de klus­jesman’ van moord beschuldigen. Een media-hetze is het gevolg waar­door het leven van de klus­jesman’ en zijn vrouw veran­dert in een ware nacht­merrie. Onthutst door deze trial by media’ besluit Bas de complotten te bestri­jden met de feiten, maar tot zijn frus­tratie blijkt de beeld­vorming sterker dan de werke­lijkheid. Hij gaat tot het uiterste om de waarheid boven tafel te krijgen: is er iemand ten onrechte vero­ordeeld door de rechter of is er juist sprake van een onschuldig slachtoffer?


Release­datum: 2 september 2021

SOOF 3
In Soof 3 heeft Soof eindelijk haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de Kook­soof loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Soof houdt als vanouds alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op het moment dat ze slecht nieuws krijgt, komt Sascha thuis en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt het huwelijk van haar dochter met beide handen aan om haar kop in het zand te steken. Soof moet leren zelf ook eens hulp toe te laten, omdat ze die hulp waard is en haar familie van haar houdt.


Release­datum: 9 september 2021

MIJN BESTE VRIENDIN ANNE FRANK

De allereerste Neder­landse bioscoop­film over Anne Frank vertelt het aangri­jpende verhaal van Hannah Goslar over haar bijzon­dere vriend­schap met Anne Frank. Hannah en Anne zijn boezemvriendinnen in de tijd dat de Tweede Werel­doorlog uitbreekt. Wanneer de familie Frank onder­duikt, verliezen ze elkaar uit het oog. Drie jaar later, in 1945, volgt een bijzon­dere ontmoeting tussen de twee meisjes in het concen­tratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet haar leven op het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te helpen. De film is geregis­seerd door Ben Sombo­gaart (Knielen op een Bed Violen, De Storm en De Tweeling).


Release­datum: 7 oktober 2021

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte