26 september

20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Foto Marcel Krijgsman 003
20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Ceremonie Foto Marcel Krijgsman 097
20220926 Utrecht NFF22 Een gat in mijn hart Foto Marcel Krijgsman 018
20220926 Utrecht NFF22 Avond van de korte film Foto Marcel Krijgsman 017
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF FEMI FOTO Almicheal Fraay 2
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Talent Talent Feedbacksessies FOTO Almicheal Fraay 22
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 25
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 14
20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Foto Marcel Krijgsman 006
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 12
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 10
20220926 Utrecht NFF22 Avond van de korte film Foto Marcel Krijgsman 022
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU Filmcollege 3 Narcosis FOTO Almicheal Fraay 5
20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Foto Marcel Krijgsman 003
20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Ceremonie Foto Marcel Krijgsman 097
20220926 Utrecht NFF22 Een gat in mijn hart Foto Marcel Krijgsman 018
20220926 Utrecht NFF22 Avond van de korte film Foto Marcel Krijgsman 017
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF FEMI FOTO Almicheal Fraay 2
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Talent Talent Feedbacksessies FOTO Almicheal Fraay 22
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 25
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 14
20220926 Utrecht NFF22 Talent Award Foto Marcel Krijgsman 006
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 12
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU NFF Prof Talk Light Pitchen maar FOTO Almicheal Fraay 10
20220926 Utrecht NFF22 Avond van de korte film Foto Marcel Krijgsman 022
20220926 Nederlands Filmfestival SSBU Filmcollege 3 Narcosis FOTO Almicheal Fraay 5