Kijken

Programma

Jacqueline Blom praat met haar gasten over de positie van vrouwen in de film-, theater- en televisie-industrie. Voor NFF maken Blom en van der Zwaag een speciale aflevering van de podcast die tijdens de sessie Beter is nog niet goed wordt gepresenteerd en waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken met professionals uit de sector.

Verondersteld wordt dat vrouwen en mannen in de Nederlandse televisie- en filmindustrie gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Dat vrouwen evenveel werk maken en verdienen als mannen en dat de representatie van vrouwen op het scherm even veelzijdig is als die van mannen. Er heerst in Nederland de overtuiging dat "het hier veel beter gaat dan een aantal jaar geleden”. De realiteit blijft echter achter op het ideaal van gelijke en diverse representatie en gelijke kansen en ‘beter' is nog niet ‘goed’.

Tot nu toe waren er in Nederland geen cijfers om dit te onderbouwen. Dit jaar is er grootschalig onderzoek gedaan naar de representatie van vrouwen in de Nederlandse televisie- en filmindustrie. De Universiteit Utrecht bracht in kaart wat de genderverdeling is op sleutelposities bij het produceren van films, series en documentaires en wat daarin de afgelopen tien jaar de ontwikkelingen zijn. Het onderzoek is een initiatief van de stichting Vrouwen in Beeld en het platform Point of View en geeft feitelijke handvatten voor een gesprek over hoe we gezamenlijk evenwichtigere genderverhoudingen voor, op en achter de schermen kunnen bereiken.

In 2019 startten actrice Jacqueline Blom en scenarist/regisseur Corien van der Zwaag de podcast De Bitch en De Hoer, waarin zij mechanismen en systemen bevragen en proberen te ontwarren die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven in stand houden. Jacqueline Blom praat met haar gasten over de positie van vrouwen in de film-, theater- en televisie-industrie. Voor NFF maken Blom en van der Zwaag een speciale aflevering van de podcast die tijdens de sessie Beter is nog niet goed wordt gepresenteerd en waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken met professionals uit de sector.

NFF Conferentie: Beter is nog niet goed
56 minuten