Kijken

Log nu in met je Mijn NFF account om:
  • Gratis tickets te bestellen voor NFF Extended
  • Gratis online Professionals Programma’s kijken

Programma

Aan de hand van het klassieke verhaal van Echo en Narcissus onderzoekt de filmmaker de relatie tussen tbs-gestelde en hulpverlener en tast zij naar hun diepste kwetsbaarheden.

Aan de hand van het klassieke verhaal van Echo en Narcissus volgen we de re-integratie van tbs-gestelden en hun relatie met medewerkers van de forensisch psychiatrische kliniek. Waarom slaagt de ene patiënt wel in zijn terugkeer naar de maatschappij en vervalt een ander steeds in oude fouten? En wat zijn de diepere motieven van de begeleiders en behandelaren? Deze documentaire toont dat de grens tussen goed en kwaad wellicht veel vager is dan we graag zouden willen geloven.