Stories & Beyond

STORIES & BEYOND biedt een podium aan een geselecteerde groep Nederlandse, Franse en Waalse scenarioschrijvers die professionele feedback willen op hun projecten.

In één-op-één gesprekken ontmoeten de schrijvers, in sommige gevallen in het bijzin van hun regisseurs, vooraanstaande figuren uit de Franse, Waalse en Nederlandse filmindustrie. Deze professionals kijken vanuit hun specifieke expertise en achtergrond naar relevantie, sterke en zwakke punten en de internationale aspecten van een verhaal.

De focus ligt op het verwerven van professionele feedback in een open en vertrouwde omgeving en op de vraag of bepaalde verhalen wel of niet zullen werken in Frankrijk, België en Nederland, en in landen daarbuiten.  


Deze bijeenkomst is op uitnodiging.