Forum van de Regisseurs | Error of Eros, KORT! - Visite & Regained Memory

Stijn Bouma werd met twee producties opgenomen in de competitie van het Forum van de Regisseurs 2018: Regained Memory (zijn eindexamenfilm aan Béla Tarrs film.factor) dat wordt voorafgegaan door zijn KORT! - Visite, een op 35mm gedraaide NTR Kort! Als eerste wordt Error of Eros van filmmaker, performancekunstenaar en muzikant Luciënne Venner vertoond. Uiteraard zijn beide makers aanwezig voor een verdiepend nagesprek bij hun films.

De Forum-samenstellers over Error of Eros: "Een film in één take maken is sinds de opkomst van digitale video geen uitzondering meer, al blijkt het voor de meeste filmmakers nog steeds geen sinecure camera en mise-en-scène zo te choreograferen dat je ogen niet worden afgeleid door de technische bravoure. Als het goed gaat voel je de cameraflow voordat je hem ziet. Des te bijzonderder is het dat Luciënne Venner de oude 16mm-camera ter hand nam: nu wordt de duur van het shot ook nog eens bepaald door de lengte van de filmrol. Bovendien is Error of Eros een film die niet in een gemonteerde versie zou kunnen bestaan. Het  verhaal van een jonge vrouw die in een afgelegen huis met vragen rondom haar vrouwelijkheid en seksuele verlangens en identiteit wordt geconfronteerd laat zien hoe je het ene moment een kuise echtgenote en het volgende een angstaanjagende wellustige furie kunt zijn. Of is het de lust zelf die haar angst aanjaagt? Door het ontbreken van cuts wordt er geen hiërarchie aangebracht tussen de ene en de andere werkelijkheid. Of je die nu droom, fantasie of misschien nog wel als een heel andere staat van zijn zou willen omschrijven. Voor filmmaker, performancekunstenaar en muzikant Venner (vorig jaar met A Ride to Moresnet afgestudeerd aan de Rietveld Academie) is die droomachtige wereld een grote inspiratiebron. Geen wonder dat haar werk daarom de vergelijking met David Lynch oproept, naar wiens werk ze in haar afstudeerscriptie ook onderzoek deed. Maar Error of Eros bevestigt ook wat ze al in  een interview met de Filmkrant stelde: “Dat is natuurlijk een  compliment, maar ik vind het ook lastig. Ik wil dan zeggen 'Nee, ik ben Luciënne Venner'.”

De Forum-samenstellers over Stijn Bouma's Regained Memory én KORT! - Visite:
"Voor zijn eindexamenfilm aan Béla Tarrs film.factory in Sarajevo liet regisseur Stijn Bouma (vorig jaar in het Forum met zijn kortfilm Lejla) zich inspireren door Marcel Prousts Op zoek naar de verloren tijd.
De vraag waarom we ons bepaalde dingen herinneren en andere niet verwerkte hij in een even gortdroog als aangrijpend verhaal over de jonge weduwnaar Amir die na de dood van zijn vrouw Farah de zorg over hun dochtertje Emina draagt. Regained Memory bewandelt diverse tijds- en herinneringspaden. Terwijl Amir tot zijn schrik moet bekennen dat hij zich amper nog voor de geest kan halen hoe zijn vrouw eruitzag, staan beelden uit de oorlog in het voormalig Joegoslavië hem daarentegen nog helder voor de geest. Zo wordt ook de stad Sarajevo, waar Bouma zijn film opnam, en tijdens de oorlog het toneel van een langdurig beleg waarbij meer dan 12.000 burgerslachtoffers vielen, een personage, een katalysator en een geologie van de alomtegenwoordigheid van de tijd. Hoe heden en verleden in een enkel frame gevangen kunnen zijn laat Bouma zien in prachtige, maar spaarzaam ingezette spiegelshots van zijn protagonist. Zijn stijl bouwt voort op wat scenarist en filmmaker Paul Schrader (Taxi Driver; First Reformed) ‘transcendente cinema’ heeft genoemd: films die door nauwkeurig te  observeren je onontkoombaar in de mentale reis van de hoofdpersoon meeslepen. De film beleefde zijn wereldpremière op het Filmfestival van Karlovy Vary.

Regained Memory zal worden voorafgegaan door de vertoning van KORT! - Visite, een op 35mm gedraaide NTR Kort! waarin Bouma de thema’s van geheugen en herinnering verplaatst naar een Hollandse huiskamer waar een zoon en zijn moeder een ongemakkelijk gesprek voeren over een verlies dat tussen hen in staat.