Hoofd Productie & ICT

 
Het NFF is aanjager en ijkpunt van de Nederlandse filmcultuur. Het beoogt het inzicht in de filmcultuur in al zijn verschijningsvormen te verdiepen en te populariseren. Jaarlijks organiseert het NFF hét nationale filmfestival met meer dan 150.000 bezoeken en het gala van de nationale filmprijzen, de Gouden Kalveren. Het is het toonaangevende platform voor de beste Nederlandse drama- en documentaire producties. Het brengt de vakwereld bijeen op de Nationale Filmconferentie en koppelt Nederlandse filmprojecten aan buitenlandse partners tijdens de Holland Film Meeting. Het enthousiasmeert nieuwe talenten en werkt samen met makers van filmische interactieve producties. Het NFF is het hele jaar door actief met presentaties en promotionele activiteiten voor de Nederlandse film. Het NFF houdt kantoor in het centrum van Utrecht met een kleine kern van circa 15 vaste medewerkers. Het is een ‘harmonica-organisatie’ die uitdijt naar circa 100 tijdelijke medewerkers en 350 vrijwilligers naarmate het festival nadert en inkrimpt na afloop.

De functie
Het Hoofd Productie & ICT geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de uitvoerende, logistieke en technische organisatie van het Nederlands Film Festival inclusief vrijwilligers en ICT.

Plaats in organisatie
Het Hoofd Productie & ICT is lid van het Management Team, rapporteert direct aan de zakelijk directeur en werkt nauw samen met de andere leden van het Management Team. Het Hoofd Productie & ICT stuurt de uitvoerend producenten, vrijwilligerscoördinator, productieleiders, het technische team en de medewerker ICT aan. Daarnaast zorgt het Hoofd Productie & ICT voor de tijdige en adequate uitbreiding van de organisatie-capaciteit voor productie, logistiek en techniek.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Draagt zorg voor de productionele planning en organisatie van het festival en voert de noodzakelijke werkzaamheden in de aanloop van het festival ook zelf uit
 • Adviseert en ontwikkelt samen met de zakelijk directeur (deel-)budgetten, houdt deze bij en rapporteert daarover regelmatig aan de zakelijk directeur
 • Onderhoudt het contact en onderhandelt met de festivallocaties en facilitaire partners, in nauwe samenwerking met de zakelijk directeur
 • Is contactpersoon voor de gemeente en de ordediensten en verantwoordelijk voor het correct aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen
 • Is verantwoordelijk voor de opbouw en supervisie van de uitvoerende organisatie
 • Is verantwoordelijk voor de locaties, de festivaltechniek, de catering, de carservice en de vrijwilligers alsmede de interne logistiek
 • Adviseert de zakelijk directeur over lange termijn-investeringen op het gebied van ICT
 • Adviseert en begeleidt het secretariaat op het gebied van kantoorproductie en ICT-vraagstukken en houdt de supervisie over de ICT tijdens het festival

Vereisten

 • Ruime ervaring in festivalproductie
 • Heeft een flexibele, enthousiasmerende werkhouding, is in staat onder hoge druk te blijven presteren en weet te allen tijde het overzicht te behouden over de vele en complexe werkprocessen.
 • Sociaal vaardig zowel in de omgang met collega’s als met externe partijen.
 • Aantoonbare leidinggevende, coördinerende, organisatorische en uitvoerende capaciteiten.
 • Kennis van en inzicht in financiële zaken en een uitstekend budgetbewaker.
 • Een goed onderhandelaar.
 • In staat zowel mondeling als schriftelijk adviezen en vernieuwingsvoorstellen te formuleren.
 • In staat programma’s concreet, productioneel en creatief te vertalen naar de praktijk.
 • Besluitvaardig en helder in het coördineren van informatiestromen binnen de organisatie en daar buiten.
 • Minimaal HBO-opleiding en strategisch denkniveau.
 • Kennis van en affiniteit met de Nederlandse film-, televisie en interactive-industrie.
 • Affiniteit met ICT-structuren.

Wij bieden
Een dynamische baan in een inspirerende omgeving. Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 0,8 fte met een opbouw van 0,6 fte in de winterperiode naar 1,0 naar de periode voorafgaand en tijdens het festival. Het Nederlands Film Festival heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, waarbij de salariëring passend is voor de sector. Salaris is mede afhankelijk van kennis en ervaring. 

Solliciteren
Stuur uw sollicitatiebrief en CV vóór donderdag 22 maart 2018 per e-mail naar vacature@filmfestival.nl. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 23 maart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jiska van Nimwegen (Personeelszaken) via 030-2303800.