Festivalstructuur

Het NFF biedt onderdak aan drie, elkaar deels overlappende festivalpijlers: Film, Televisie en Interactive. Het NFF wil deze vakgebieden samenbrengen én onderscheiden; enerzijds zijn er vele raakvlakken en stimuleert het NFF kruisbestuiving, anderzijds heeft elk domein zijn eigen geschiedenis en karakter.

Onder Film vallen alle (evenementen en programma’s rond) filmvertoningen: van filmspecials rond internationale coproducties tot en met familiefilms. De pijler Televisie bevat alle geselecteerde televisieproducties, waaronder speciaal voor televisie gemaakte documentaires en dramaseries, een genre dat wereldwijd (ook in Nederland) ongekend populair en kwalitatief hoogstaand is. De pijler Interactive biedt alle ruimte aan projecten op het brede terrein van interactive storytelling en games.

Film, Televisie en Interactive zijn de pijlers van het NFF. Talentontwikkeling, educatie en internationalisering behoren tot de core business van het NFF en vormen rode draden door het festivalprogramma heen.