Missie & Visie

Missie
Het Nederlands Film Festival is de graadmeter en aanjager van de nationale filmcultuur. Het viert de prestaties, bevraagt de feiten, en verbindt die cultuur met publiek en samenleving.

Visie
Het Nederlands Film Festival is hét instrument om een groot en gevarieerd publiek te betrekken bij de Nederlandse filmcultuur. Voor de vakwereld is NFF het enige allesomvattende platform voor inhoudelijke en ambachtelijke uitwisseling en innovatie. Als aanjager van vernieuwing bevordert NFF kruisbestuiving tussen disciplines. Ook zoekt het altijd verbanden tussen de kunst van het bewegend beeld en maatschappelijke urgentie. Vanuit nationaal perspectief biedt NFF zicht op de Nederlandse filmcultuur in het internationale krachtenveld. Het opereert bewust in het spanningsveld tussen artistiek en commercieel, tussen het populaire en het elitaire, het vertrouwde en het avontuurlijke, het verleden en het heden, het lokale en het globale.