HFM Co-Pro Platform

 DUTCH - Het HFM Co-Pro Platform vormt de ruggengraat van de Holland Film Meeting (24 -27 september 2017) en biedt een netwerkplatform voor zowel Nederlandse als buitenlandse filmprofessionals. Het platform heeft als doelstelling om co-producties tussen Nederland en andere Europese landen te stimuleren door Nederlandse producenten als potentieel interessante partners op de kaart te zetten en nieuwe, opvallende filmprojecten uit te nodigen om in Utrecht hun project te pitchen. De geselecteerde projecten worden gepresenteerd aan ongeveer 150 internationale filmexperts (financiers, distributeurs, sales agents en producenten) middels een vijf-minuten durende pitch, gevolgd door één-op-één gesprekken.

De HFM Co-Pro Platform en BoostNL jury en prijzen vindt je hier

Geselecteerde Nederlandse projecten worden verder begeleid en gepresenteerd tijdens de volgende editie van het IFFR / CineMart als onderdeel van het BoostNL programma. 

ENGLISH - The HFM Co-Pro Platform is the backbone of the Holland Film Meeting (September 24-27, 2017) and offers a unique networking space for both Dutch and international film industry professionals to meet and explore the possibilities for future (or further) collaboration. The main goal of the platform is to stimulate co-production between the Netherlands and other European countries by promoting Dutch producers as excellent potential partners, and to invite new and attractive film projects to be pitched in Utrecht. The selected projects are presented to a group of 150+ international experts including financiers, distributors, sales agents and producers, starting off with a five minute pitch, followed by one-on-one meeting sessions.   

Selected Dutch projects will be offered further guidance and will be presented during the next edition of IFFR / CineMart as part of the - BoostNL programme. 

The HFM Co-Pro Platform en BoostNL jury and prizes can be found here