Stemmers

Stemmen is alleen voorbehouden aan geregistreerde stemgerechtigden die aan alle vereisten voldoen en op uiterlijk 1 juni 2018 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht. Stemmen gebeurt via een online stemsysteem.

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van het bestuur van het NFF aanleiding toe is, heeft het bestuur het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit het bestuur of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het bestuur van het NFF behoudt zich het recht voor om de L'OR Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht. 

Stemmers worden gevraagd in beide rondes alle films te kijken voordat zij tot stemmen overgaan. Tevens worden zij gevraagd zich te onthouden van stemmen indien zij zich onbevoegd voelen of niet een aanzienlijk aantal films gezien hebben.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan ten minste een van de volgende criteria:
• Lid van de Dutch Academy For Film (DAFF, www.daff.org );
• Nederlandse (zoals omschreven onder 3.3 in het Reglement inschrijving 2018) winnaar van een Gouden Kalf in de prijscategorieën van speelfilm, lange documentaire, korte documentaire, korte film, televisiedrama of interactive, of winnaar van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur/Cultuurprijs;
• Nederlandse winnaar van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn, www.fiapf.org), aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemgerechtigden zijn verdeeld in 8 secties:
• Regie
• Productie
• Scenario
• Acteren
• Camera / VFX
• Production Design
• Postproductie (Montage/Sound Design/Muziek)
• Documentaire

Alle stemgerechtigden worden voor één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze stemgerechtigde bij de bevestiging gebruik te willen maken van zijn of haar stemrecht, te kiezen voor één sectie.