Academysysteem

Onderstaande informatie heeft betrekking op 2017. In januari 2018 verschijnt hier alle informatie over de Academy in 2018.

Sinds 2015 worden de nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de Gouden Kalveren, in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaald door middel van het Academysysteem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekroning is ontwikkeld door het Nederlands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy for Film (DAFF).

Voor deelname aan de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017 opgezet volgens het Academysysteem komen in aanmerking:

 • Speelfilms (70 minuten of langer) die tussen 1 juni 2016 en 15 juli 2017 de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en voor de start van het Nederlands FiIm Festival 2017 (20 september) gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen.
 • Lange documentaires (70 minuten of langer) die in deze lengte en vorm tussen 1 juni 2016 en de start van het Nederlands Film Festival 2017 (20 september) 
  -of: ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad 
  -of: uitgezonden zijn door een landelijke omroep
  -of: een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn ( www.fiapf.org ) hebben gehad.

Let op: films die na 15 juli 2017 hun première beleven en speelfilms en lange documentaires die tijdens het NFF 2017 in première gaan, komen niet in aanmerking voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017. Deze kunnen ingediend worden voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2018. 

Prijzen
Door middel van het Academysysteem worden bepaald:

 • BESTE FILM 
  toegekend aan de hoofdproducent van een speelfilm in competitie
 • BESTE LANGE DOCUMENTAIRE
  toegekend aan de regisseur van een lange documentaire in competitie
 • BESTE REGIE
  toegekend aan de regisseur van een speelfilm in competitie
 • BESTE SCENARIO
  toegekend aan de scenarist van een speelfilm in competitie
 • BESTE ACTEUR
  toegekend aan een acteur in een hoofdrol van een speelfilm in competitie
 • BESTE ACTRICE
  toegekend aan een actrice in een hoofdrol van een speelfilm in competitie
 • BESTE MANNELIJKE BIJROL
  toegekend aan een acteur in een bijrol van een speelfilm in competitie
 • BESTE VROUWELIJKE BIJROL
  toegekend aan een actrice in een bijrol van een speelfilm in competitie
 • BESTE CAMERA
  toegekend aan de director of photography van een speelfilm of lange documentaire in competitie
 • BESTE PRODUCTION DESIGN
  toegekend aan de production designer van een speelfilm in competitie
 • BESTE MONTAGE
  toegekend aan de editor van een speelfilm of lange documentaire in competitie
 •  BESTE SOUND DESIGN
  toegekend aan de sound designer van een speelfilm of lange documentaire in competitie
 • BESTE MUZIEK
  toegekend aan de componist van een speelfilm of lange documentaire in competitie

Stemgerechtigden en stemmers
Stemmen is alleen voorbehouden aan geregistreerde stemgerechtigden die aan alle vereisten voldoen en op uiterlijk 1 mei 2017 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht. Stemmen gebeurt via een online stemsysteem.

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van het bestuur van het NFF aanleiding toe is, heeft het bestuur het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit het bestuur of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het bestuur van het NFF behoudt zich het recht voor om de L'OR Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht. 

Stemmers worden gevraagd in beide rondes alle films te kijken voordat zij tot stemmen overgaan. Tevens worden zij gevraagd zich te onthouden van stemmen indien zij zich onbevoegd voelen of niet een aanzienlijk aantal films gezien hebben.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan ten minste een van de volgende criteria:
• Lid zijn van de Dutch Academy For Film (DAFF, www.daff.org );
• Winnaar zijn van een Gouden Kalf in de prijscategorieën van speelfilm en lange documentaire;
• Nederlandse winnaar zijn van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn, www.fiapf.org), aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemgerechtigden zijn verdeeld in 8 secties: 
• Regie
• Productie
• Scenario
• Acteren
• Camera / VFX
• Production Design
• Postproductie (Montage/Sound Design/Muziek)
• Documentaire

Alle stemgerechtigden worden voor één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze stemgerechtigde bij de bevestiging gebruik te willen maken van zijn of haar stemrecht, te kiezen voor één sectie. 


Stemprocedure 
Stemronde 1: Nominaties 

• De stemperiode loopt van donderdag 15 juni 2017 tot en met dinsdag 15 augustus 2017;  
• Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de prijscategorieën die daaraan verbonden zijn. Zie de schematische weergave hieronder;
• Voor een aantal prijscategorieën komen zowel speelfilms als lange documentaires in aanmerking. Dit geldt voor de prijscategorieën Camera, Montage, Sound Design en Muziek;  
• Binnen een aantal secties stemmen de stemmers in meerdere prijscategorieën. Dit geldt voor de secties Postproductie (Montage, Sound Design, Muziek) en Acteren (Acteur, Actrice, Mannelijke bijrol en Vrouwelijke bijrol);
• Stemmers stemmen voor drie films/personen per prijscategorie, behalve in de prijscategorieën Beste Film en Beste Lange Documentaire; stemmers stemmen in deze categorieën voor vijf films/personen;
• Stemmers rangschikken hun keuze in een volgorde van 1 tot 5 (voor Beste Film en Beste Lange Documentaire) of van 1 tot 3 (alle andere prijscategorieën). In het eerste geval geeft rang 1 vijf punten, rang 2 vier punten, rang 3 drie punten, rang 4 twee punten en rang 5 één punt. In het tweede geval geeft rang 1 drie punten, rang 2 twee punten en rang 3 één punt;
• De vijf dan wel drie films/personen in iedere categorie met het hoogste aantal punten zijn de nominaties.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers in hun top 5 of top 3 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als twee films in de categorie Beste Film evenveel punten halen voor de vijfde plek, dan is doorslaggevend welke van de twee films door de meeste afzonderlijke stemmers in de Sectie Productie in hun top 5 is opgenomen. Komt ook hier een gelijke uitslag uit dan is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers op de eerste plaats is gezet in hun top 5.

Stemronde 2: Winnaars

• De stemperiode loopt van dinsdag 5 september 2017 tot en met zondag 24 september 2017;
• Alle stemmers kunnen stemmen op de genomineerden van alle dertien prijscategorieën;
• Stemmers brengen in iedere categorie één stem uit, de film/persoon met het hoogste aantal stemmen is de winnaar.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend het aantal stemmen uit de sectie die over het betreffende vakgebied gaat, zoals vermeld in onderstaand schema. Bijvoorbeeld: als twee films evenveel stemmen hebben in de prijscategorie Beste Speelfilm, dan is doorslaggevend welke van de twee films de meeste stemmen heeft gekregen uit de Sectie Productie. Is er ook dan een gelijke uitslag dan is doorslaggevend welke film door de meeste secties het hoogst gewaardeerd is.  

Schematische weergave stemprocedure:

Categorie Gouden Kalveren In aanmerking komen Stemronde 1 Nominaties
Stemmen door:
Stemronde 2
Winnaars  
Stemmen door:
Beste Film Speelfilms Sectie Productie Alle stemmers
Beste Lange Documentaire Documentaires Sectie
Documentaire
Alle stemmers
Beste Regie Speelfilms Sectie Regie Alle stemmers
Beste Scenario Speelfilms Sectie Scenario Alle stemmers
Beste Acteur
Speelfilms Sectie Acteren Alle stemmers
Beste Actrice Speelfilms Sectie Acteren Alle stemmers
Beste Mannelijke bijrol Speelfilms Sectie Acteren Alle stemmers
Beste Vrouwelijke bijrol Speelfilms Sectie Acteren Alle stemmers
Beste Camera Speelfilms + Documentaires Sectie Camera / VFX Alle stemmers
Beste Production Design Speelfilms Sectie
Production Design
Alle stemmers
Beste Montage

Speelfilms + Documentaires Sectie
Postproductie
Alle stemmers
Beste Sound Design Speelfilms + Documentaires Sectie
Postproductie
Alle stemmers
Beste Muziek Speelfilms + Documentaires Sectie
Postproductie
Alle stemmers


Viewen
In februari 2017 worden alle geregistreerde stemmers geïnformeerd over de stemprocedure en het reglement. Voordat het stemproces start (15 juni 2017) worden zij voorzien van een lijst van alle films die deelnemen aan de L'OR Gouden Kalf Competitie. In februari 2017 zijn tevens de eerste films beschikbaar om te bekijken door stemmers. 

Het NFF biedt stemmers op de volgende manieren de mogelijkheid om de films te zien:
• Elke stemmer krijgt toegang tot het online viewingsysteem. In een beveiligde omgeving worden per stemronde de speelfilms en lange documentaires die in aanmerking komen voor de Gouden Kalveren beschikbaar gesteld na inschrijving.
• In het weekend van 23 t/m 25 juni vond het Academy Vertoningsweekend plaats in Het Ketelhuis in Amsterdam. Er werden veertig speelfilms en lange documentaires vertoond die deelnemen aan de L'OR Gouden Kalf Competitie en niet meer in de bioscoop te zien zijn. 

Beveiliging
Films worden in een beveiligde omgeving afgespeeld en worden bij het afspelen altijd voorzien van een persoonlijk watermerk. Toegang tot het videoplatform kan alleen door de bevoegde medewerkers van het NFF worden verschaft middels een persoonlijke inlog.