Talent Feed­back Sessies

Voor de Talent Feed­back Sessies selecteert het NFF scenar­isten, regis­seurs en (junior) produ­centen met – of eventueel zonder – een (web)serie of film­plan in ontwik­keling voor het geven en krijgen van feed­back ván en ontmoetingen mét geves­tigde filmprofessionals.

Wanneer?

De Talent Feed­back Sessies vinden jaar­lijks plaats tijdens het NFF Profes­sionals Programma eind september.

Voor wie?

Voor de Talent Feed­back Sessies streven we naar een divers palet aan makers en plannen. Hierom nodigen we nadrukke­lijk makers uit die nieuwe stemmen kunnen laten klinken en ook makers die al wat langer geleden afges­tudeerd zijn. De aanmelding staat open voor fictie, docu­men­taire, animatie, inter­ac­tive en (web)serie projecten.

Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt op basis van een rele­vante oplei­ding en/​of ervaring en moti­vatie. Ook wordt gelet op de kwaliteit en potentie van het plan in ontwik­keling. Plannen die reeds subsidie hebben ontvangen kunnen helaas niet deelnemen.

Inschri­jven

De inschri­jvingen voor de NFF Talentprogramma’s 2021 zijn gesloten. Meld je aan voor de NFF Profes­sionals nieuws­brief en blijf op de hoogte van de inschri­jf­mo­gelijkheden voor volgend jaar.

Nieuwsbrief voor Talent

Blijf op de hoogte van het laatste NFF Talent nieuws.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte