Publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van recente publicaties uit de Nederlandse AV-sector. Mis je een publicatie of heb je een tip? Laat het ons weten via [email protected]

 

PublicSpaces

NFF is aangesloten bij PublicSpaces. Met dit initiatief onderzoeken wij samen met zo’n twintig andere partijen uit de publieke media, erfgoedinstellingen, festivals, musea, educatie en gezondheidszorg de mogelijkheden om het publieke domein in de online omgeving te versterken. Andere leidende organisaties in dit initiatief zijn onder meer VPRO, Dutch Design Week Eindhoven, EYE Filmmuseum, IDFA, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Pakhuis de Zwijger en Waag Society.  Meer informatie is te lezen op https://publicspaces.net/

 • De Nederlandse jeugdfilm in de bioscoop kan door goede samenwerking weer succesvol worden

  Een onderzoek naar de distributie en vertoningen van de Nederlandse jeugdfilms in de bioscoop (2011-2018)

 • The circulation of European films outside Europe

  This report focuses on the theatrical exploitation of European films outside Europe. The theatrical window is only one of, broadly speaking, four market segments. TV, Video and VOD markets may also constitute relevant market potential for European films but cannot be quantified due to the intransparency of corresponding consumption data. 

 • Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

  Op 11 juni 2019 presenteerde Minister van Engelshoven haar Uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021-2024. Voor de filmsector blijven vier filmfestivals deel uit maken van de basisinfrastructuur (momenteel IFFR, IDFA, Cinekid en het Nederlands Film Festival). Het totale budget voor de festivals wordt versterkt met 750.000 euro. Ook is in de Uitgangspunten opgenomen dat er binnen de basisinfrastructuur extra ruimte komt voor ontwikkelplekken waar buiten het directe maakproces kan worden geëxperimenteerd.

  Lees meer
 • Film Facts and Figures 2019

  In de Film Facts & Figures of the Netherlands – May 2019 presenteert het Filmfonds de belangrijkste cijfers en trends in de filmsector in 2018.

 • Raad voor Cultuur: Advies Cultuurbestel 2021 – 2024

  Op verzoek van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt de
  Raad voor Cultuur met ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ zijn advies uit over een herziening van
  het cultuurbestel per 2021.

  Lees meer
 • Van bioscoop naar VOD, een case study van recente Europese films

  Wat is de status van films in Video on Demand (VOD) catalogi wat betreft bioscoop-uitbreng? En zijn in de bioscoop uitgebrachte films in Europa ook daadwerkelijk te zien op VOD platforms?

  Lees meer
 • Jaarverslag Filmfonds 2018

  Het afgelopen jaar vormde het tweede jaar uit de periode 2017-2020 waarin het Filmfonds uitvoering gaf aan het beleid langs de pijlers talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering.

  Lees hier
 • Brief voortgang Cultuur in een open samenleving

  In deze voortgangsbrief van 19 oktober 2018 licht de minister van OCW de contouren toe van het cultuurbeleid die in januari 2019 worden geformaliseerd.

  Lees meer
 • Raad voor Cultuur rapport Zicht Op Zo Veel Meer

  In het rapport  Zicht Op Zo Veel Meer van de Raad voor Cultuur van februari 2018 adviseert de Raad diverse maatregelen, waaronder een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar ondemand-platform. Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt.

  Lees hier
 • Eerste reactie op advies van de Raad voor Cultuur

  In deze brief geeft Minister van Engelshoven (OC&W) een eerste reactie op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Zicht op zo veel meer’ over het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod.

   

  Lees hier
 • Verslag Tweede Kamerdebat van 30 mei 2018

  In de Tweede Kamer vond op 30 mei 2018 het Algemeen Overleg plaats tussen cultuurwoordvoerders en minister van Engelshoven over de visiebrief ‘Cultuur in een Open Samenleving’. Lees het verslag van Film Producenten Nederland FPN) en Kunsten 92.

   

  Lees hier
 • Fair Practice Code

  Op 3 oktober 2017 werd de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker, tijdens een bijeenkomst in Veem House for Performance. De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken.

  Lees hier